The Role of OAUPs in the Prepa-ration of Retirement: Perceptions and Necessities of Older Adults in Spain

Concha Bru Ronda, Marian Alesón-Carbonell

Abstrakt


Rola organizacji OAUP w przygotowaniu do przejścia na emeryturę: odczucia i potrzeby osób starszych

Zmiany demograficzne, które dokonują się w Europie, wpływają na przekształcenie typowo piramidalnej struktury populacji, prowadząc do nieodwracalnego procesu starzenia się społeczeństwa. To z kolei stwarza nowe wyzwania, jak i zagrożenia dla kolejnych pokoleń dorosłych, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. Oczekują oni, że będą mogli cieszyć się dłuższym okresem przebywania na emeryturze z powodu poprawy warunków zdrowotnych, a także wzrostu średniej długości życia. Niemniej jednak, mimo że przejście na emeryturę to zasadnicza zmiana w życiu, w większości krajów europejskich nie przeprowadza się do niej żadnych przygotowań. Niniejsza analiza stanowi próbę ukazania, w jaki sposób organizacje OAUP w Hiszpanii mogą być zaangażowane w ten proces i jakie są obszary zainteresowania, na których owe przygotowania winny się koncentrować.


Słowa kluczowe


OAUP; przejście na emeryturę; aktywne starzenie się; przygotowanie do przejścia na emeryturę; kształcenie ustawiczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AEPUM, Análisis y evaluación de Programas Universitarios para Mayores. Informe Final, Alicante: Imserso / Universidad de Alicante 2007.

AEPUM, Evolution in the number of Universities and enrolment figures in Older Adults University Programmes, 2015, Web, Retrieved from http://www.aepumayores.org/en/contenido/statistics-academic-year [Last access: 30/07/2016].

Boulton-Lewisa, G.M., L. Buysa, J. Lovie-Kitchina, Learning and active ageing, „Educational Gerontology”, 32 (4), 2006, p. 271-282.

Bru Ronda C., V.M. Pina Medina, M. Aleson-Carbonell, N. Ruiz Armero, A. López Blanes, V. Sarrión Cano et al, Looking Forward to a Dynamic Third Age – Comparative Survey Report, Alicante: RUA, 2015, Web, Retrieved from http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52175 [Last access: 23/07/2016].

Elínardóttir J., H.K. Gudmundsson, J. Bjornsson, I.R. Gudlaugsdottir, M. Adamczyk, C. Bru Ronda, J.R. Valero Escandell, Looking Forward to a Dynamic Third Age – Comparative Mapping Report, Alicante: RUA, 2015, Web, Retrieved from http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45265 [Last access: 23/07/2016].

Fernández-Ballesteros R., M.A. Molina, R. Schettini, A.L. Rey, Promoting active aging through University Programs for Older Adults, „The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry”, 25, 2012, p. 145-154.

Fernández-Ballesteros R., M. Caprara, R. Schettini, A. Bustillos, V. Mendoza-Núñez, T. Orsoa, R. Kornfeld et al, Effects of University Programs for Older Adults: Changes in Cultural and Group Stereotype, Self-Perception of Aging and Emotional Balance, „Educational Gerontology”, 39, 2013, p. 119-131.

INE, Basic Demographic Indicators, 2016, Web, Retrieved from http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=1365 [Last access: 30/07/2016].

Jiménez Eguizábal A., C. Palmero Cámara, The Quality of University Programs for Older People in Spain: Innovations, Tendencies and Ethics in the face of Active Ageing and the European Higher Education Area, „Education Gerontology”, 34 (4), 2008, p. 325-354.

Phillipson C., J. Ogg, Active Ageing and Universities: Engaging Older Learners. London: Universities UK 2010.

Torre Cruz T. de la, M.I. Luis Rico, M. del C. Escolar Llamazares, J. Huelmo García, Programas universitarios para personas mayores y buenas prácticas, „International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología”, 1(1), 2016, p. 255-264.

Vilaplana Prieto C., Relación entre los Programas Universitarios para Mayores, la satisfacción durante la jubilación y la calidad de vida, „Revista de Investigación Educativa”, 28, 2010, p. 195-216.

Villara F., C. Triadó, S. Pinazo, M. Celdrán, C. Solé, Reasons for Older Adult Participation in University Programs in Spain, „Educational Gerontology”, 36 (3), 2010, p. 224-259.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)