O socjologii jakościowej

Krzysztof Konecki

Abstrakt


Artykuł przedstawia zagadnienie definiowania socjologii jakościowej. Zazwyczaj jest to związane z wykorzystaniem jakościowych metod badań i analizy danych. Jeśli my, jako socjologowie, używamy metod badań jakościowych (np. obserwację uczestniczącą, wywiad niestandaryzowany, fotografię jako metodę badawczą), jesteśmy powszechnie uznawani za socjologów jakościowych. Zagadnienie to wydaje się jednak bardziej złożone. Metody jakościowe można w rzeczywistości stosować wraz z metodami ilościowymi, które – zgodnie z wyżej wymienioną zasadą – wykluczają możliwość zdefiniowania takich badań jako jakościowych badań socjologicznych. Opozycja  jakość a ilość generuje symboliczną przestrzeń wyznaczania granicy socjologii jakościowej. Niemniej jednak wskazana dychotomia jest nieco zamazana. Nasze myślenie ma charakter jakościowy (na przykład w klasyfikowaniu obiektów postrzegania). Myślenie jakościowe wydaje się więc ważną częścią socjologicznego punktu widzenia, a co za tym idzie – analiz.


Słowa kluczowe


socjologia jakościowa; jakościowe metody badań socjologicznych; metodologia; socjologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson L.: Analytic Autoethnography, „Journal of Contemporary Ethnography”, 35 (2006), nr 4, s. 375-395.

Atkinson P., Hammersley M.: Ethnography and Participant Observation, w: Handbook of Qualitative Research, red. N. Denzin, Y. S. Lincoln, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 1994, s. 248-260.

Atkinson P., Hammersley M.: Ethnography: Principles in Practice, London: Routledge 1995.

Becker H.S.: Becoming a Marihuana User, „The American Journal of Sociology”, 59 (1953), nr 3, s. 235-242.

Becker H.S.: Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While You’re Doing It, Chicago: University of Chicago Press 1998.

Becker H.S., Geer B., Hughes E.C., Strauss A.L.: Boys in White: Student Culture in Medical School, Chicago: University of Chicago Press 1961.

Bednarz D.: Quantity and Quality in Evaluation Research: A Divergent View, „Evaluation and Program Planning”, 8 (1985), nr 4, s. 289-306.

Bentz V.M.: Husserl, Schütz, “Paul” and Me: Reflections on Writing Phenomenology, „Human Studies”, 18 (1995), s. 41-62.

Bentz V.M., Shapiro J.: Mindful Inquiry in Social Research, London: Sage 1998.

Blumer H.: Symbolic Interaction, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1969.

Burawoy M.: Revisits: An Outline of a Theory of Reflexive Ethnography, „American Sociological Review”, 68 (2003), s. 645-679.

Burrel G., Morgan G.: Sociological Paradigms and Organizational Analysis, London: Heinemann 1979.

Charmaz K.: Constructing Grounded Theory. Practical Guide Through Qualitative Analysis, London: Sage 2006.

Charmaz K., Mitchell R.: Grounded Theory in Ethnography, w: Handbook of Ethnography, red. P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland, London: Sage 2001, s. 160-175.

Cressey P.G. The Taxi Dance Hall, Chicago: University of Chicago Press 1932.

Critical Discourse Analysis: Four Volumes, red. R. Wodak, London: Sage 2013.

Davis Ch.S., Breede D.C.: Holistic Ethnography: Embodiment, Emotion, Contemplation, and Dialogue in Ethnographic Fieldwork, „The Journal of Contemplative Inquiry”, 2 (2015), nr 1, http://journal.contemplativeinquiry.org/ index.php/joci/article/ view/ 34

Deegan M.J.: The Chicago School of Ethnography, w: Handbook of Ethnography, red. P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland, London: Sage 2001, s. 11-26.

Denzin N.: The Postmodern Sensibility, „Studies in Symbolic Interaction”, 15 (1993), s. 179-188.

Denzin N., Lincoln Y.S.: The Sage Handbook of Qualitative Research, London: Sage 2011.

Dewey J.: Qualitative Thought, w: Philosophy and Civilization, red. J. Dewey, New York: Minton, Balch and Company 1931, s. 93-116.

Ellis C., Adams T.E., Bochner A.P.: Autoethnography: An Overview, „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, 12 (2011), nr 1, art. 10, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101108

Ethnographically Speaking: Autoethnography, Literature, and Aesthetics, red. A. Bochner, C. Ellis,Walnut Creek, CA: AltaMira Press 2002.

Figueroa S.K.: The Grounded Theory and the Analysis of Audio-Visual Texts, „International Journal of Social Research Methodology”, 11(2008), nr 3, s. 1-12.

Flick U.: An Introduction to Qualitative Research, London: Sage 2014.

Fontana A.: Interactionist Ethnography and Postmodern Discourse Revisited, „Studies in Symbolic Interaction”, 15 (1993), s. 189-192.

Garfinkel H.: Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice-Hall 1967.

Giorgi A.: Psychology as a Human Science: A Phenomenologically Based Approach, New York: Harper and Row 1970.

Glaser B.: Basics of Grounded Theory Analysis, Mill Valley, CA: Sociology Press 1992.

Glaser B.: Doing Grounded Theory. Issues and Discussions, Mill Valley, CA: Sociology Press 1998.

Glaser B., Strauss A.L.: Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago: Aldine 1967.

Gobo G.: Doing Ethnography, London, New Delhi, Singapore: Sage 2008.

Goode D.: A World Without Words. The Social Construction of Children Born Deaf or Blind, Philadelphia: Temple University Press 1994.

Groenewald T.: A Phenomenological Research Design Illustrated, „International Journal of Qualitative Methods”, 3 (2004), nr 1, art. 4, http://www.ualberta.ca/~iiqm/ back issues/3_1/pdf/groenewald.pdf

Hammerslay M.: The Dilemma of Qualitative Methods. Herbert Blumer and Chicago Tradition, London: Routledge 1989.

Handbook of Ethnography, red. P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland, London: Sage 2001.

Hycner R.H.: Some Guidelines for the Phenomenological Analysis of Interview Data, „Human Studies”, 8 (1985), s. 279-303.

Janesick V.J.: Contemplative Qualitative Inquiry: Practicing the Zen of Research, Walnut Creek, CA: Left Coast Press 2015.

Kacperczyk A.: Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K.T. Konecki, Warszawa: Scholar 2005.

Kacperczyk A.: Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 10 (2014), nr 3, s. 32-75.

Kacperczyk A.: Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań na przykładzie świata wspinaczki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.

Kleinknecht S.: An Interview with Robert Prus: His Career, Contributions, and Legacy as an Interactionist Ethnographer and Social Theorist, „Qualitative Sociology Review”, 3 (2007), nr 2, s. 221-288.

Knoblauch H.: Focused Ethnography, „Forum Qualitative Sozialforschung”/„Forum: Qualitative Social Research”, 6 (2005), nr 3, art. 44, http://www.qualitative-research. net/index.php/fqs/article/view/20/43

Konecki K.T.: Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin 2012.

Konecki K.T.: Jak socjologowie mogą skorzystać na praktyce medytacji?, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 11 (2015), nr 4, s. 52-86, http://www.qualitativesociologyre view.org/PL/Volume32/PSJ_11_4_Konecki.pdf

Konecki K.T.: Procesy tożsamościowe a dialogiczność jaźni – problem anamnezis, w: Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, red. K.T. Konecki, A. Kacperczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, s. 331-339.

Konecki K.T.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.

Konecki K.T.: Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 8 (2012), nr 1, s. 12-45, http://www.qualitativesociologyre view.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Konecki.pdf

Konecki K.T., Chomczyński P.: Słownik Socjologii Jakościowej, Warszawa: Difin 2012.

Konecki K.T., Kacperczyk A.M., Marciniak Ł.T.: Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development, „Forum Qualitative Sozialforschung”/„Forum: Qualitative Social Research”, 6 (2005), nr 3, art. 27, http://nbn-resolving.de/urn: nbn:de:0114-fqs0503270

Liebenberg L., Didkowsky N., Ungar M.: Analysing Image-Based Data Using Grounded Theory: The Negotiating Resilience Project, „Visual Studies”, 27 (2012), nr 1, s. 59-74.

Malhotra V.A.: The Social Accomplishment of Music in a Symphony Orchestra, „Qualitative Sociology”, 4 (1981), nr 2, s. 102-125.

Malinowski B.: Argonauts of the Western Pacific, London: Routledge & Kegan Paul 1922.

Nadai E., Maeder Ch.: Fuzzy Fields. Multi-Sited Ethnography in Sociological Research, „Forum Qualitative Sozialforschung”/„Forum: Qualitative Social Research”, 6 (2005), nr 3, art. 28, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/ 22/47

Prus R.: Symbolic Interaction and Ethnographic Research: Intersubjectivity and the Study of Human Lived Experience, Albany: State University of New York Press 1996.

Prus R., Grills S.: The Deviant Mystique: Involvements, Realities, and Regulation, Westport, CT: Praeger 2003.

Prus R., Sharper C.R.D.: Road Hustlers. The Career Contingencies of Professional Card and Dice Hustlers, Lexington, MA: Lexington Books 1977.

Redman-MacLaren M., Mills J.: Transformational Grounded Theory: Theory, Voice, and Action, „International Journal of Qualitative Methods”, 14 (2015), nr 3, s. 1-12.

Rock P.: Symbolic Interactionism and Ethnography, w: Handbook of Ethnography, red. P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland, London: Sage 2001, s. 26-39.

Schütze F.: Biographieforschung und narratives Interview, „Neue Praxis”, 13 (1983), s. 283-293.

Seamon D.: A Way of Seeing People and Place: Phenomenology in Environment-Behavior Research, w: Theoretical Perspectives in Environment-Behavior Research, red. S. Wapner, J. Demick, T. Yamamoto, H. Minami, New York: Plenum 2000, s. 157-178.

Shaw C. R.: Jack Roller. A Delinquent Boy’s Own Story, Chicago: University of Chicago Press 1930.

Silverman D.: Qualitative Research, London: Sage 2010.

Sinatti G.: The Polish Peasant Revisited. Thomas and Znaniecki’s Classic in the Light of Contemporary Transnational Migration Theory, „Sociologica”, 2 (2008), s. 1-22.

Stanley L.: To the Letter: Thomas and Znaniecki’s The Polish Peasant and Writing a Life, Sociologically, „Life Writing”, 7 (2010), nr 2, s. 139-151.

Strauss A.L.: A Social World Perspective, w: Studies in Symbolic Interaction, red. N. Denzin, Greenwich, CT: JAI Press 1978, s. 119-128.

Strauss A.L., Corbin J.: Basics of Qualitative Research, London: Sage 1990.

Stubbe M., Lane Ch., Hilder J., Vine E., Vine B., Marra M., Holmes J., Weatherall A.: Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 9 (2013), nr 1, s. 112-151, www. przegladsocjo logiijakosciowej.org [dostęp: 25.07.2016].

Sudnow D.: Passing On: The Social Organization of Dying, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1967.

Sutherland E. H.: The Professional Thief, Chicago: University of Chicago Press 1937.

Thomas W.I., Znaniecki F.: The Polish Peasant in Europe and America, New York: Dover Publications 1958.

Visweswaran K.: Histories of Feminist Ethnographies, „Annual Review of Anthropology”, 26 (1997), s. 591-621.

Wilson T.P.: Normative and Interpretive Paradigms in Sociology, w: Understanding Everyday Life: Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge, red. J.D. Douglas, Chicago: Aldine Publishing 1970, s. 57-79.

Wojciechowska M.: Men who Like Using and Abusing Women: The Perspective of Clients on Escort Agency Workers, „Studies in Symbolic Interaction”, 45 (2015), s. 1-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2016.44.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)