Odgraniczenie jurysdykcji niespornej od jurysdykcji spornej w polskim procesie cywilnym

Antoni Pastuszka

Abstrakt


Przed wprowadzeniem Kodeksu postępowania niespornego z dnia 18 lipca 1945 r. obowiązywały w Polsce dwa przeciwległe systemy kodyfikacji przepisów sądownictwa niespornego. Na terenie b, zaboru rosyjskiego przepisy o postępowaniu niespornym nie były osobno skodyfikowane, lecz mieściły się razem z przepisami, normującymi postępowanie sporne i egzekucyjne. Ustawa postępowania cywilnego z r. 1864 w księgach IV i V zawierała wyliczenie szeregu spraw o charakterze niespornym, gdzie były przewidziane wyjątki od trybu postępowania w sprawach spornych. W ustawie tej postępowanie niesporne, zwane zachowawczym, stanowi więc wyjątek na rzecz niektórych spraw, wymagających innych zasad aniżeli w sprawach spornych i to nie w całym postępowaniu lecz tylko w niektórych jego częściach. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)