Zapomniana krytyka Kelsena

Leonardo Van Acker

Abstrakt


W 1976 r. minęła 70 rocznica urodzin prof. Czesława Martyniaka (ur. 24 V 1906 r. w Lublinie), zamordowanego przez gestapo 23 XII 1939 r. w Lublinie. Omówienie życia i twórczości oraz bibliografię jego prac zawierają następujące artykuły: H. Waśkiewicz, Ł. Czuma. Czesław Martyniak. W: W nurcie zagadnień posoborowych. T. 4. Warszawa 1970 s. 303-340; ks. J. Pastuszka. Czesław Martyniak. W: Polski słownik biograficzny. T. 20. Warszawa 1975 s. 85 n.; K. Turowski. 30 rocznica śmierci prof. Czesława Martyniaka. „Zeszyty Naukowe KUL” 13 :1970 nr 3 s. 79-81.

Poniżej podajemy tłumaczenie słowa wstępnego od redakcji i artykułu prof. L. van Ackera, zamieszczonego w czasopiśmie meksykańskim, omawiającego jedną z ważniejszych prac prof. Czesława Martyniaka, poświęconą krytyce pozytywizmu prawnego w ujęciu Hansa Kelsena (1881-1973).


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)