Nauka Marcina Śmigleckiego o lichwie a uchwały synodów polskich XVI i XVII wieku

Janusz Drzazga

Abstrakt


W niektórych wypowiedziach o charakterze publicystycznym a może i w odczuciu części opinii publicznej panuje przeświadczenie, ze zainteresowanie Kościoła dziedziną społeczno-gospodarczą datuje się zaledwie od ostatnich dziesiątków lat od czasu wielkich encyklik społecznych. Przeczy jednak temu chociażby twórczość uczonych katolickich dawnych wieków w zakresie lichwy — podstawowego kiedyś problemu życia społeczno-gospodarczego. Szczególnie nowych kształtów nabierało to zagadnienie w miarę przechodzenia od warsztatu rzemieślniczego do manufaktury, od wędrownego kupca do kompanii handlowej, od małej włości feudalnej do wielkiego folwarku rolnego. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)