Sytuacja i rola młodego pokolenia we współczesnym społeczeństwie według Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Jerzy Turowicz

Abstrakt


Ceniąc sobie wysoko zaproszenie do udziału w naukowym sympozjum na temat myśli społecznej kardynała Wyszyńskiego, muszę słuchaczy prosić o wybaczenie: po pierwsze nie jestem naukowcem, po wtóre brakło mi czasu na solidne opracowanie powierzonego mi tematu. Proszę więc to, co powiem, traktować tylko jako zbiór refleksji, jako wstęp do opracowania tego tematu. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)