Nauczanie społeczne Prymasa Polski

Józef Majka

Abstrakt


Tak szeroko zarysowany temat wymagałby całego tomu, a może nawet kilku i jego podejmowanie w ramach skromnego z natury rzeczy artykułu jest o tyle ryzykowne, że stwarza niebezpieczeństwo ograniczenia się do pewnej liczby ogólników, które nie wniosą nic nowego ponad to, o czym już i tak wszyscy wiedzą. Zadanie wydaje się ułatwiać, ale i utrudnia, fakt, że temat nie jest bynajmniej nietknięty. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)