Naród i Ojczyzna w nauce i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski

Ryszard Bender

Abstrakt


Rozległa to sfera zagadnień. Świadczą o tym wygłaszane wczoraj i dziś referaty. Zauważyć należy, że zarówno myśl społeczna kard. Wyszyńskiego, jak też jej implikacje, dotyczące spraw mieszczących się w tytule niniejszego wystąpienia, są bardziej znane z jego ostatnich, prymasowskich

lat. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)