Kobieta we współczesnym społeczeństwie polskim według Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Maria Braun-Gałkowska

Abstrakt


Wśród rożnych skomplikowanych problemów społecznych są takie, które, choć trudne do rozwiązania praktycznego, teoretycznie są określane jednoznacznie i takie, które są trudne i praktycznie i teoretycznie. Do tych ostatnich należy tzw. kwestia kobieca, co do której nie tylko w konkretnych działaniach, ale także w teorii nie ma zgodnej opinii. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)