Ethos pracy ludzkiej w nauce społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czesław Strzeszewski

Abstrakt


Nauka społeczna kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, jest zawarta w licznych kazaniach, homiliach, przemówieniach, artykułach i kilku wydawnictwach książkowych. Oparta jest na głębokich podstawach filozoficznych i teologicznych i na wzór św. Tomasza z Akwinu szuka konsekwencji zasad moralnych we wszystkich przejawach życia ludzkiego w dziedzinie społecznej, kulturalnej i gospodarczej. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)