Współzależność postaw zasadniczo-celowościowych i godnościowych /na przykładzie młodzieży uczącej się w Płocku/

Janusz Mariański

Abstrakt


Zagadnienie godności ludzkiej należy do bardzo ważnych, problemów moralnych współczesności. Pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych dokonał się w społeczeństwie? polskim wzrost w świadomości zbiorowej, szacunek dla osoby ludzkiej. W odwoływaniu się do godności i w. akcentowaniu uprawnień jednostki ludzkiej przejawiała się nawet, pewna moda oraz. swoista retoryka godności. Niemniej istnieją głębsze powody społeczna uzasadniając "wybuch" problematyki godnościowej, zwłaszcza w. jej kształtach społecznych związanych z dopominaniem się o rzeczywistą podmiotowość społeczną. /.../


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)