Przemiany gospodarcze i społeczne wsi i rolnictwa w Belgii w okresie po II wojnie światowej

Jan Turowski

Abstrakt


1. Wstęp. - 2. Uwarunkowania oraz rozwój rolnictwa i wsi w Belgii do II połowy XX w. - 3· Ewolucja kierunków produkcji rolniczej. - 4·· Specjalizacja produkcyjna gospodarstw i koncentracja produkcji. - 5. Postęp agrotechniczny - mechanizacja w rolnictwie jako czynnik rozwoju. - 6. Ewolucja struktury agrarnej 1 proces kumulacji gospodarstw. 7. Ludność rolnicza w strukturze zawodowej społeczeństwa. 8. Gospodarstwo rolne a rodzina. Zagadnienia "rodzinności" gospodarstwa, ferminizacji, starzenia się i "następstwa". 9. Od chłopskiego do zmodyfikowanego rodzinnego gospodarstwa rolnego. - 10. Od tradycyjnej pomocy sąsiedzkiej do formalnych związków i zrzeszeń. - Zmiany systemu współdziałania społecznego we wsi. - 11. Wydajność - produkcja globalna - produktywność pracy. - 12. Położenie ludności rolniczej. - 13. Perspektywy i zagrożenia.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)