Umwelterhebungen als Instrumente zur Verbenserung der Umweltqualität

Karoly Cserjan

Abstrakt


Badania środowiska naturalnego jako instrumenty poprawy jakości życia

Badania środowiska naturalnego mogą być istotnym i skutecznym instrumentem poprawy jakości życia. Ich wyniki mogą być podstawą do planowania i administrowania środowiskiem naturalnym wielkiego miasta. Możemy je bowiem traktować jako diagnozę stanu środowiska miejskiego, nawet w odniesieniu do małych przestrzeni.

Przykładem tej roli mogą być badania przeprowadzone w Wiedniu w 1982 r. Ich celem było określenie postaw mieszkańców Wiednia wobec środowiska, a więc percepcji tego środowiska, jego oceny i wreszcie gotowości do podjęcia konkretnych działań w celu zmiany sytuacji. Badania te objęły 89% ogółu mieszkańców Wiednia w wieku powyżej 15 lat, czyli brało w nich udział ponad 1 170 000 osób. Badano zagrożenie spalinami, zapachami i hałasem.

45% wiedeńczyków czuje się zagrożonych spalinami i zapachami. W porównaniu z wynikami badań z 1973 odsetek „zagrożonych” spadł o 11%. Jest to skutek pewnych decyzji planistycznych oraz inwestycji miejskich, a przede wszystkim budowy metra oraz wprowadzenia w obszarze miasta obszarów z zakazem ruchu kołowego. Właśnie komunikacja miejska, samochody są głównym źródłem zanieczyszczenia spalinami i zapachami. Podobnie 42% mieszkańców Wiednia deklaruje, iż istotnym obciążeniem ich środowiska jest kurz i pył. Tu również głównym źródłem zanieczyszczenia jest komunikacja. Wielkim zagrożeniem, w odczuciu mieszkańców, jest hałas. W sumie 63% wiedeńczyków podkreślało degradację ich środowisk.

Głównym źródłem degradacji środowiska naturalnego Wiednia jest komunikacja miejska, komunikacja samochodowa. Istnieje na przykład ścisła korelacja między natężeniem hałasu i zanieczyszczeniem pyłem. Mieszkańcy Wiednia podkreślają również, iż niedostateczne jest wyposażenie w zieleń ich środowisk mieszkalnych. Zgłaszają jednak gotowość bezpośredniego włączenia się w akcję zazieleniania. Badania te pozwoliły uchwycić różnice jakości środowiska nie tylko pomiędzy dzielnicami, lecz również w obrębie dzielnicy.


Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)