Niektóre czynniki warunkujące zjawisko prostytucji w powojennej Polsce

Franciszka Wanda Wawro, Edyta Kunicka

Abstrakt


In view of the available date the paper entitled „Some Factors Conditioning the Phenomena of Prostitution in the Postwar Poland” brings us closer to the picture of the characteristics and development of the phenomenon of women’s prostitution. It seeks at the same time to find some ties of this phenomenon with the micro- and macrosocial conditionings.

Among the microsocial factors the characteristics of the family milieu of prostitutes have been submitted to analysis (the structure of their family, styles of upbringing, atmosphere of family life, aspects of family deviations) and a possible „participation” of the protective and upbringing institutions in life-decisions of the prostitutes under study.

As to the macrosocial factors there have been analyzed social processes in general which processes are carried on in the postwar Poland as well as the systems of values which function in Polish society in the period in question. Those systems could participate in conditioning etiology and development of the discussed problem.

The findings the suggest which of the factors may turn out to be the dominating determinants of prostitution. They also suggest a need for a purposeful, deeper and up to date research on this problem.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoniszyn M., Marek A .: Prostytucja w świetle badań kryminologicznych. Warszawa 1985.

Bernsdof K.: Socjologia prostytucji H. Giese. Warszawa 1951.

Borzykowska-Sękowska F.: Przyczyny deprawacji nieletnich dziewcząt. „Ruch Pedagogiczny” 1973 ss. 700-707.

Burzyński Z.: Badania środowiskowe i wenerologiczne wśród krakowskich prostytutek (praca doktorska). Lublin 1964.

Giza J. S.: Wielkomiejskie środowisko homoseksualne. Studium kryminologiczne „Służba MO” 1969 nr 6 s. 729-744.

Gimbut A.: „Wewnątrzkrajowe” przestępstwa eksploatowania prostytucji w prawie polskim. Lublin 1973 s. 73-91.

Hołyst B.: Kryminologia 1986.

Jasińska M.: Młodociane prostytutki. „Archiwum Kryminologii”. Warszawa 1964.

Jasińska M.: Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt. Warszawa 1967.

Jasińska M.: Prostytucja młodocianych w Warszawie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. „Archiwum Kryminologii”. T. 12. Wrocław−Warszawa−Kraków 1985.

Kwaśniewicz W.: Socjologiczne badania nad makrostrukturą w Polsce Ludowej. „Studia Socjologiczne” 1971 z. 4(43) s. 5-38.

Kodeks Postępowania Karnego. Warszawa 1989.

Lurie M.: Prostytucja a macierzyństwo. „Zdrowie Psychiczne”, 1985 nr 1 s. 79-83.

Makiełło G.: Psychospołeczne czynniki wykolejenia się młodocianych dziewcząt. „Psychologia Wychowania”. 1964 nr 4.

Matysiak K.: Przyczynek do kryminologii prostytucji. „Problemy Kryminalistyki”. 1967 nr 10.

Michalak K.: „Pigalanki” ze Śródmieścia. „Detektyw” 1990 s. 1-2.

Paner L. J.: Dramaty ludzkiego życia. O zjawiskach patologii społecznej. Warszawa 1987.

Podgórecki A.: Patologia życia społecznego. Warszawa 1969.

Pospiszyl K.: Psychologia kobiety. Warszawa 1986.

Pospiszyl K.: Niektóre cechy psychiczne prostytutek w świetle badań porównawczych. „Zdrowie Psychiczne” 1970 nr 3/4 s. 119-131.

Radecki W.: Sytuacja prawna prostytucji w Polsce. „Problemy Kryminalistyki”. 1968 nr7.

Rajkiewicz A.: Ucieczka od zła. „Przegląd Tygodniowy” 1986 nr 19.

Sarapata A.: Studia nad uwarunkowaniami i ruchliwością społeczną w Polsce. Warszawa 1969.

Syrek W.: Prostytucja w Polsce jako przedmiot badań empirycznych. „Problemy kryminalistyki”. 1979 nr 137.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)