Chrześcijańskie wychowanie młodzieży pomocą w przygotowaniu do małżeństwa

Łucja Badeńska

Abstrakt


Family has a fundamental influence on education; it is the first place where children are brought up. But formation of attitudes towards marriage and family is also influenced by other social groups, by the environment, the prevailing fashion, the educational styles acepted in the given country and in the local community; and in Poland also, undoubtedly, by the Catholic Church.

Since the attitude that is most commonly encountered nowadays is that of consumptionism, of lack of respect for another person and insensitivity to his needs, and lack of knowledge about marital and family life, the need arises of forming Christian models in preparing young people to marital and family life.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ku chrześcijańskiemu życiu w małżeństwie i rodzinie. Katechezy. Kraków 1986.

Półtawska W.: Problematyka dojrzewania człowieka (Aspekt psychoseksualny). „Rodzina Katolicka” 1986 nr 3-6.

Półtawska W.: Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Pod red. F. Adamskiego. Kraków 1982.

Słownik języka polskiego. T. 7. Warszawa 1965.

Sokoluk W., Andziak D., Trawińska M.: Przysposobienie do życia w rodzinie. Warszawa 1987.

Sujak E.: Wychowanie do życia w rodzinie. „Tygodnik Powszechny” 1987 nr 49.

Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1968.

Wiśniewska-Roszkowska K.: Problemy współczesnego erotyzmu. Warszawa 1986.

Wojtyła K. kard.: Myśl o małżeństwie. „Znak” 1957 nr 42.

Wielowieyski A.: Środowisko rodzinne przygotowaniem do małżeństwa. „Tygodnik Powszechny” 1967 nr 3.

Woroniecki J. ks.: Wychowanie człowieka. Kraków 1961.

Wyszyński S. kard.: Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży. „Zeszyty Naukowe KUL” 12:1969 nr 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)