Z badań nad postawami rodziców związanych z Ruchem Domowego Kościoła

Tomasz Ożóg, Anna Rosochacka

Abstrakt


In the paper the authors present their own research on the transformation of parental attitudes in people connected with the Movement of the Home Church. Thirty parents of couples who have just joined the movement took part in the research, and thirty couples who have been with it for five years.

We have observed some positive changes in an extensive emotional concentration on the child (parents become less overprotective and less fearing), they develop a proper emotional contact with their child (there is more freedom in communication, tendency to develop the child's activity, less irritable, and tend to establish a contact with their child), and the relation to parental roles (more acceptance for the "home" functions and greater commitment of fathers).

The findings call for further verification, among other things, in order to define the particular changes and mechanisms of their formation.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F.: Małżeństwo i rodzina. Lublin 1980.

Babska Z.: Psychologiczna problematyka młodości − wprowadzenie. W: Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1984/85. Pod red. Z. Babskiej, A. Bieli, T. Witkowskiego. Lublin 1986 s. 171-198.

Braun-Gałkowska M.: Patologia i terapia postaw rodzinnych. Tamże s. 343-360.

Braun-Gałkowska M.: Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin 1992.

Dyczewski L.: Rodzina polska i kierunki jej przemian. Warszawa 1981.

Hałas E.: Konwersja. Perspektywa socjologiczna. Lublin 1992.

Kukołowicz T.: Rodzina w procesie uspołecznienia dziecka. Lublin 1978.

Kukołowicz T., Magolan M., Bulińska A.: Czynniki modyfikujące postawy rodzicielskie. W: Z badań nad rodziną. Pod red. T. Kukołowicz. Lublin 1984 s. 80-102.

Newcomb Th. i in.: Psychologia społeczna. Warszawa 1970.

Ziemska M.: Postawy rodzicielskie. Warszawa 1973.

Żebrowska M., Łapińska R.: Wiek dorastania. W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Pod red. M. Żebrowskiej. Warszawa 1977.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)