Postawy nauczycieli wobec nauczania zagadnień prorodzinnych w szkole

Dorota Kornas-Biela, Blandyna Kołodziej

Abstrakt


The authors take up an issue which is very important from the point of view of formation and is at present vividly discussed in the country. This is in relation with the instruction of the Minister of Education published in 1993. This instruction obliged teachers to include within their curricula the knowledge about the sexual life of man, the principal of conscious planning of parenthood, the value of family, the value of conceived life, as well as methods and means of conscious procreation.

The authors seek to answer the question about the knowledge and understanding of this instruction, and what teachers thinks about its contents in primary and secondary schools. In keeping with this the authors prepared their own questionnaire and examined 201 teachers from various schools and villages. The empirical part of the paper constitutes a particular discussion of the findings: assessment of the Ministry of Education instruction, sense of competence among the teachers as to its realization, the manner of realization (sexual education, sexual formation, profamily education, profamily formation), needs to educate teachers, forms and contents of how teachers may extend their knowledge and skills necessary for their work in this field. The influence of some various has also been examined, such as age, sex, the subjects, the place of work and residence, level and profile of education and formation.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach - Gerlach Z.: Wokół problematyki przygotowania do życia w rodzinie. „Wychowanie na co Dzień” 1994 nr1-2 s.23-25.

Bykowska - Pietrzykowska I.: Doskonalenie nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1980 nr6 s.169-170.

Dzyr - Gierej K.: Czy przedmiot powinien mieć szansę bytu w szkole? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1981 nr7 s.203-207.

Izdebska H.: Wyższość rodziny nad innymi środowiskami wychowawczymi. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1989 nr1 s.2-8.

Kornas - Biela D.: Edukacja seksualna czy wychowanie człowieka. W: Wychowanie do życia w rodzinie. Materiały z konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lublin 1993 s.25-42.

Kujawska I.: Kto i jak? Wychowanie seksualne. „Głos Nauczycielski” 1994 nr15 s.7.

Kukołowicz T.: Czy przygotowanie do życia w rodzinie jest nadal potrzebne? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1991 nr2 s.18-21.

Lubański K.: Wychowanie seksualne w rodzinie. „Problemy Rodziny” 1985 nr4 s.36−41.

Łazdowska - Biera E.: Wychowanie seksualne − rodzina czy szkoła. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1984 nr2 s.58-60.

Maciaszkowa J.: Kto może prowadzić przysposobienie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1984 nr8 s.226-231.

Racinowski S.: Rodzice − pierwsi wychowawcy. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1980 nr4 s.114-119.

Riches V.: Następstwa edukacji seksualnej. Gdańsk 1994.

Szymańska D.: O doskonaleniu nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (wkładka) 1987 nr3 s.78-82.

Vukasovic A.: Kształcenie nauczycieli w dziedzinie przygotowania do życia w rodzinie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1982 nr4 s.122.

Zięba A.: Achilles Erectus − czyli o seksualnych powinnościach pedagoga. „Nowa Szkoła” 1994 nr1 s.45-47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)