Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego

Anna Król, Marta Rutkowska

Abstrakt


The paper is devoted to the conception of education according to Fr. Franciszek Sawicki, a theologian and philosopher, who lived in 1877-1952. His conception contains the ideal of Christian personality, love as a condition of personal development, and culture as the realization of values. The conception deals with education taken in the perspective of the whole life, in the perspective of a continual formation of personality. In this approach we deal with philosophical education, referring to the conception of man-person endowed with free will, conscience, a person open to transcendent values and responsible. The theological dimension of education, according to Fr. F. Sawicki, finds its expression in referring the ideal of personality and pattern of love to the Person of Christ, in attributing to religion an essential role in culture. Thus the subject of education in this conception is above all Catholics − a fellowship of people who are bound together by the Person of Jesus Christ.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mańkowski A.: Prałaci, kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1927 z.34 s. 285-424.

Piszcz E.: Sprawa nominacji ks.Franciszka Sawickiego na biskupa diecezji gdańskiej w 1938r. „Studia Pelplińskie” 1969 t.6 s. 39-48.

Rutkowska M.: Proces wychowania w ujęciu ks.F.Sawickiego. Lublin 1993 (mps Arch. KUL).

Sawicki F.: Das Problem der Persönlichkeit und Übermenschen. Padeborn 1909.

Sawicki F.: Życie ludzkie. Poznań 1936.

Sawicki F.: Fenomenologia wstydliwości. Warszawa 1937.

Sawicki F.: Kryzys kultury a religia chrześcijańska. Poznań 1937.

Sawicki F.: Założenia filozoficzne katolickiej myśli społecznej. Poznań 1937.

Sawicki F.: Filozofia ducha w walce z filozofią życia. Płock 1938.

Sawicki F.: Katolicyzm statyczny i dynamiczny. „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 1938 nr11-12 s. 807-817.

Sawicki F.: Osobowość w nauce chrześcijańskiej. „Ateneum Kapłańskie” 1947 t.46 s. 1-14.

Sawicki F.: Wpływ religii na rozwój charakteru. „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 1939 nr 4 s. 282-299.

Sawicki F.: Filozofia miłości. Kraków 1945.

Sawicki F.: Osobowość chrześcijańska. Kraków 1947.

Sawicki F.: Chrześcijańska filozofia egzystencjalna. „Przegląd Powszechny” 1948 t.225 s.340-350.

Sawicki F.: Socjologia kultury. „Przegląd Powszechny” 1948 t.226 s. 223-235.

Sawicki F.: Socjologia religii. „Przegląd Powszechny” 1948 t.226 s. 302-312.

Sawicki F.: Człowiek religijny a człowiek etyczny. „Tygodnik Powszechny” 1952 nr34 s. 1-2.

Sawicki F.: Poznanie wartości. „Polonia Sacra” 1952 t.1-4 s. 181-193.

Sawicki F.: Bóg jest miłością. Pelplin 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)