Świętowanie

Maria Braun-Gałkowska

Abstrakt


Celebration is linked with the realization of man’s essential needs: physical, psychical, social and spiritual. Aside to its religious function celebration bears a great importance for man’s self-realization and his social references. Initiation into celebration, formation for an appropriate experience of a feast constitutes an important element of man’s formation.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)