Z badań nad poczuciem sensu życia młodzieży należącej do katolickich ruchów religijnych

Tomasz Ożóg

Abstrakt


The paper includes the findings of empirical research into the perception of the meaning of life among the adolescents linked with the Catholic religious movements.

The set of findings points to a decidedly stronger sense of the meaning of life in those adolescents. The control group was made up of adolescents who had positive religious attitudes, and yet were not members of any Catholic religious movement.

The decidedly stronger sense of the meaning of life encompasses affirmation of life, selfacceptance, awareness of purpose, sense of freedom, assessment of the future and attitude towards death.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)