Stres i satysfakcja w zawodzie nauczyciela

Stanisława Tucholska

Abstrakt


The paper discusses the research on the level of stress and professional satisfaction in teachers. 747 working teachers from primary schools have been examined (611 women and 136men). The studies were conducted with the use of the Questionnaire of Teacher's Stress constructed by the author.

The findings point that for ca. 23% of teachers their job is stressful or very stressful, for 63% is stressful on average, and 13% of teachers do not feel like being under stress at all. The majority of teachers under study (63%) decidedly like their job and feel satisfaction (57%). Among the subjects, however, there are such teachers who do not like their job (9%) and do not feel satisfied (13%). As regards salaries, the teachers' opinion is very negative: 81% think that financial gratification is too low, and only 19% say that it is satisfactory.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biela A.: Stres w pracy zawodowej. Lublin: RW KUL 1990.

Borg M.G.: Occupational stress in British educational settings: a review, „Educational Psychology”, 10(1990), s.103-126.

Borg M.G., Falzon J.M.: Stress and job satisfaction among school teachers in Malta, „Educational Review”, 41(1989), s.271-279.

Borg M.G., Riding R.J.: Towards model for the determinants of occupational stress among school teachers, „European Journal of Psychology of Education”, 6(1991), s.355-373.

Borg M.G., Riding R.J., Falzon J. M.: Stress in teaching: a study of occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary school teachers. „Educational Psychology”, 11(1991), s. 59-75.

Broiles P.H.: An inquiry into teacher stress: symptoms, sources, and prevalence, „Dissertation Abstracts International”, 43(1982), s.1077-A.

Chaplain R.P.: Stress and job satisfaction: A study of English primary school teachers, „Educational Psychology”, 15(1995), s.473-489.

Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli, Poznań: Zysk iS-ka Wydawnictwo 1998.

Fontana D., Abouserie R.: Stress levels, gender and personality factors in teachers, „British Journal of Educational Psychology”, 63(1993), s.261-270.

French N.R.: Elementary teacher stress and class size, „Journal of Research and Development in Education”, 26(1993), s.66-73.

Hyodo K.: Stress and counseling of elementary school teachers, „Japanese Journal Counseling Science”, 25(1992), s.72-84.

Kliś M., Kossewska J.: Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego, „Psychologia Wychowawcza”, 41(1998), s.125-140.

Krawulska- Ptaszyńska A.: Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich. Przegląd Psychologiczny, 35(1992), s.403-410.

Kwieciński Z.: Socjopatologia edukacji. Warszawa: PAN IRWiR 1992.

Kyriacou C.: The nature and prevalence of teacher stress, [w:] M.Cole, S.Walker (red), Teaching and stress, Milton Keynes: Open University Press 1989, s.146-158.

Kyriacou C., Sutcliffe J.: A model of teacher stress, „Educational Studies”, 4(1978a), s.1-6.

Kyriacou C., Sutcliffe J.: Teacher stress: prevalence, sources and symptoms, „British Journal of Educational Psychology”, 48(1978b), s.159-167.

Montalvo A., Bair J.H., Boor M.: Teachers perception for occupational stress factors, „Psychological Reports”, 76(1995), s.846-851.

Otto R.: Teacher under stress, Melbourne: Hill of Content Publishing 1986.

Pithers R.T., Fogarty G.J.: Occupational stress among vocational teachers, „British Journal of Educational Psychology”, 65(1995), s.3-14.

Punch K.F., Tuetteman E.: Correlates of psychological distress among secondary school teachers, „British Journal of Educational Psychology”, 16(1990), s.369-382.

Sęk H.: Perceived social support and competence in coping with stress and teacher burnout, [w:] H.Sęk (red.), Reading in health and preventive psychology, Poznań: K.Domke Publishing House 1992, s.123-137.

Sęk H.: Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne ipodmiotowe uwarunkowania, [w:] J.Brzeziński, L.Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań–Toruń: Edytor 1994, s.325-343.

Sęk H.: Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K.Domke 1996.

Tucholska S.: Stres w zawodzie nauczyciela. „Psychologia Wychowawcza”, 39(1996), s. 408-417.

Wiśniewski W.: Satysfakcja zawodowa nauczycieli: wstępna analiza porównawcza danych zsześciu krajów, Warszawa: Instytut Socjologii UW 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)