Social Polarization in Post-Industrial Metropolises. Eds John O'Loughilin, Jüergen Friedrichs. Walter Gruyter and Go. Berlin−New York 1996; Megastädte in der Dritten Welt. Hersg. Erdmann Gromsen, Andreas Thimm. Mainz 1994

Jan Turowski

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)