Sytuacja demograficzno-społeczne Federacji Rosyjskiej

Piotr Eberhardt

Abstrakt


The paper shows some consequences of the outbreak of the Soviet Union and how the changes in its system have influenced the living conditions of Russian population and the demographic situation of Russian Federation. Economical failure, a result of mistakes in „perestroika,” has lowered the living standards, caused disproportions in affluence, and extended the phenomena of social pathologies. In effect, we saw essential demographic repercussions. The number of births has considerably diminished, a phenomenon which together with the rise in death rate have caused a successive depopulation. The statistical data show not only the level of demographic reproduction, but also they give some information about the number of abortions, divorces and other factors reveling the moral condition of Russian society. The demographic situation of Russian Federation has become an object of discussion in the Russian mass media and in scientific milieus. Some more interesting views of specialists and Russian activists have been presented here. Information on demography has been supplemented by statistical data showing the living standards of the Russian people. New phenomena have appeared recently (e.g. unemployment). Eventually, it has been pinpointed that the demographic-social process may exert a bad influence on the political situation of Russian Federation.


Słowa kluczowe


Rosja; demografia; depopulacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andriejew E. M.: Smiertnost' w Rossii, „Sowriemiennaja Demografija” (Moskwa) 1995, s. 44-62.

Antonow A. I.: Depopuljacija i krizis siemi w postsowietskoj Rossii, Kto winowat' i czto diełat', „Wiestnik MGU. Socjologija i Politologija” (Moskwa) 1995, s. 18, nr 2.

Bestużew-Łada I.W.: Wymrocznost' nasielenija Rossii, mit ili realnost', „Otieczestwiennaja Istorija” (Moskwa) 1996, nr 4, s. 113-128.

Choriew B.: Rossija pieried licom diemograficzeskoj katastrofy, „Nauka iŻizn'” (Moskwa) 1992, nr 11, s. 30-33.

„Demograficzeskij Jeżegodnik Rossii”, Moskwa 2000.

Dębski S.: Problemy demograficzne Federacji Rosyjskiej, „Biuletyn PISM” (Warszawa) 2001, nr 6, s. 57-62.

Eberhardt P.: Geografia ludności Rosji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.

Koreszkin A.I.: Probliemy priostanowki diepopuljacii russkogo etnosa, w: Nacjonalnyje intieriesy russkogo naroda i diemograficzeskaja situacija w Rossii, red. E.Troickij, Moskwa 1997, s. 119-126.

Kozłow W.I.: Wymiranije ruskich, istoriko-diemograficzeskij krizis ili katastrofa, „Wiestnik RAN” Moskwa (1995), nr 9, s. 770-779.

Makarenko W.: Kto sojuzniki Rossii?, Moskwa: Stradis 2000.

„Nasielienije Rossii 1999”, Moskwa: Goskomstat Rossii 2000.

„Rossijskij Statisticzeskij Jeżegodnik 1999”, Moskwa: Goskomstat Rossii 2000.

Siercowa A.P., Karpow G.D.: Tragiczieskaja diemografija smutnogo wriemieni, w: Nacjonalnyje intieresy russkogo naroda, s. 133-138.

Sołżenicyn A.: Rosja w zapaści, Warszawa: Politeja 1999.

Titowa N.E.: Błagosostojanije i diemograficzeskije prociessy w sowriemiennoj Rossii, w: Nacjonalnyje intieriesy russkogo naroda, s. 127-132.

Tulskij M.: Istinnoje lico diemograficzieskoj katastrofy, „Niezawisimaja Gazeta” (Moskwa) 2001, nr 10, s. 4-7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)