Miejsce samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej w niektórych krajach Europy Zachodniej

Katarzyna Zborowska

Abstrakt


Centralization and decentralization are two complementary conceptions. If we want to have democracy we need them both. Generally in most of the countries of Western Europe we have centralization and decentralisation working together. Most governments prefer centralization but decentralization is the best way to take care of even small villages. The aim of this article is to show influence of the conditions of political system. These conditions form different shapes of the local government which appear, especially for this analysis in selected countries of Western Europe: Grate Britain, France, Germany, Italy and Switzerland.


Słowa kluczowe


samorząd; administracja; decentralizacja; autonomia; centralizm; dekoncentracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Izdebski H.: Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa: Urząd Rady Ministrów, Pełnomocnik ds. Reformy Administracji 1993.

Kryczka P.: Lokalność i regionalizm, w: Chrześcijańska inspiracja w życiu społeczno-politycznym, red. P. Kryczka, Lublin: RW KUL 1993.

Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa: Wyd. Prawnicze 1990.

Swianiewicz P.: Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 5, s. 11-23.

Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin: TN KUL 1994.

Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, red. P. Swianiewicz, Warszawa: Municipium 1997.

Wójcik S.: Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin: RW KUL 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)