Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Próba diagnozy systemu

Sławomir Partycki

Abstrakt


The paper analyzes the system of social market economy in Poland. It shows some discrepancies between the assumed principles of the system and the reality. Some theories of system analyses are presented here, in particular the conception of M. Weber and W. Eucken.

The paper depicts a model of social market economy in its theoretical aspect and how it functions in practice. It shows also its relations to the principles of Catholic social doctrine. Here the role of ordoliberalism is discussed in creating the system of social market economy.


Słowa kluczowe


modele analizy systemu; model realny W. Euckena; społeczna gospodarka rynkowa; katolicka nauka społeczna; ordoliberalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Eucken W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1952.

Fels G.: Die Marktwirtschaft und ihre soziale Komponente, Köln 1993.

Grimm K.: Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Warszawa 1992.

Grosser D.: Społeczna gospodarka rynkowa – bezpieczeństwo społeczne, Warszawa 1993.

Hamel H.: Soziale Marktwirtschaft. Zum Verständnis ihre Ordnungs – und Funktionsprinzipien, Marburg 1990.

Karpen U.: Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, Baden–Baden 1990.

Lampert H.: Porządek gospodarczy i społeczny w RFN, Warszawa 1993.

Muller-Armack A.: Studien zur Sozialen Martwirtschaft, Köln 1960.

Partycki S.: Elementy społeczne w społecznej gospodarce rynkowej, Lublin 1996.

Partycki S.: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, Lublin 2000.

Przeciszewski T.: Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 1991.

Sartorius W.: Socjalna gospodarka rynkowa, Warszawa 1992.

Weede E.: Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, Tübingen 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)