Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w warunkach globalizacji

Wiesław Janik

Abstrakt


Globalization creates new conditions for managing the economy. It requires that the companies functioning on the local markets change their behavior and the methods of action they have employed till now. Companies, especially small and middle-size ones, are not able to compete with trans-national ones that have great funds at their disposal. They have to accept such a strategy of cooperation with them that would ensure a possibility of their survival and development. Companies functioning in a global scale are not interested in developing those areas in which the market is shallow. It is a field for developing local enterprise. It may be expected that it will be rather extensive.


Słowa kluczowe


globalizacja; przedsiębiorczość; przedsiębiorstwa transportowe; liberalizacja gospodarki; wolny rynek; system podatkowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Normalność i globalizacja. Rozmowa z prof. dr hab. W. Morawskim (2001), „Przegląd Organizacji” (Warszawa: Wyd. Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania), 12, 3.

Olesiński Z. (red.) (1998), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa: PWE.

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności Regionu Podkarpacia. VMiędzynarodowa Konferencja Naukowa w Jarosławiu (2001), Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu.

Wesołowski W. (2001), Współczesne problemy globalizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 5, 38-42.

Wnorowski W., Letkiewicz A. (2001), Praktyczne problemy przedsiębiorczości. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)