Przedsiębiorczość w regionach słabo rozwiniętych

Andrzej Zbroja

Abstrakt


The present article presents the problem of development of enterprise in poorly developed regions on the example of the Lublin region.

The author of the article mainly focuses on the inner barriers of enterprise development in the region, including the low level of urbanization and insufficiently developed network of technical infrastructure in them.

Hence, according to the author, the actions that are the prerequisite for development of enterprise in the Lublin region are: increasing the outlay for infrastructure, which will create better investment conditions, consolidation of local economic organizations, and intensive economic promotion of the Lublin region.


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; rozwój regionalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janik W. (2000), Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnika dynamizującego rozwój regionalny, w: Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Klamut M. (1999), Konkurencyjność regionów, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.

Kuciński K. (1997), Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, Warszawa: IFGN.

Rocznik statystyczny województw 2001, Warszawa: GUS 2001.

Szlachta J. (1997), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Warszawa: PWN, Studia KPZK PAN, tom CV.

Szlachta J. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)