Tendencje zmian w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska

Elżbieta Hławacz-Pajdowska

Abstrakt


Polish Postal Service – the biggest public utility company, has been undergoing many transformations in recent years. The process of changes began on the day when the organization unit called Polish Postal, Telegraph and Telephone Service was divided into two independent organizations: Polish Postal Service public utility company and Polish Telecommunications PLC. The former one provides many different services: from sending typical letters and parcels, through financial services to commercial activities. The market for postal services is rapidly changing under the influence of its growing liberalization and appearance of competitors. This forces Polish Postal Service to undertake actions securing its participation in the market or making it wider. Under the influence of various other factors connected with the development of the society and progress in science and technology, at the threshold of joining the European Union, Polish Postal Service is facing a serious challenge: working out a strategy that will allow a further development of this company that will be harmonized with the European market.


Słowa kluczowe


Poczta Polska; przedsiębiorstwo użyteczności publicznej; struktura organizacyjna; działalność usługowa; struktura obrotów; dynamika obrotów; działalność handlowa; sytuacja ekonomiczno-finansowa; liberalizacja rynku usług pocztowych; nowe technologie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Dziennik Ustaw” nr 86, 1990 r., nr 18, 1991 r.

Informator dla pracownika RUP Lublin, Dział Zasobów Ludzkich, Lublin 2002.

Janik W.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wspina w Lublinie, 2003 r.

„Poczta Polska” 2001, nr 39; 2002, nr17, 28, 49, 51; 2003, nr 1, 3.

Podstawowy kurs zawodowy dla asystentów pocztowych w urzędach pocztowych – EMS-POCZTEX w obrocie krajowym, Lublin 2002.

Podstawowy kurs zawodowy dla asystentów w urzędach pocztowych – EMS-POCZTEX wobrocie zagranicznym, Lublin 2002.

Raport roczny 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, CZSP, Warszawa.

Wybrane materiały pomocnicze do przedmiotu: Organizacja i Ekonomika Łączności, Warszawa 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)