Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości życiowych młodzieży

Dorota Gizicka

Abstrakt


Marriage and family have been examined and described in various aspects and dimensions of their existence. One of the research trend of sociology of family is searching for the answer how the notions of marriage and family are perceived in the eyes of young people. This problem has been scrutinized for many decades. The research allows to observe certain continuity and as well as some changes in perception of the above mentioned notions by the youths.

The aim of this article is to state the place of marriage and family in the hierarchy of the youths' life values. On base of available literature, as well as private research, it can be stated that marriage and family still remain the values respected and desired by young people. It should be highlighted, however, that the model of today fashionable family differs from the one functioning several decades ago. It is the morality of marriage-and-family that has changed. Thus, the model of marriage and family is perceived differently by the youths nowadays. We can observe the emergence of certain alternative forms of marriage-and-family life. Nevertheless, although the face of marriage and family keeps constantly changing, and other values like self realization and broadly understood individualism become more and more significant, still marriage and family invariably place themselves at the top of the hierarchy of the youths' life values.


Słowa kluczowe


młodzież; małżeństwo; rodzina; wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., 2002, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Baniak J., 1997, Kohabitacja niezamężna w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej, „Przegląd Religioznawczy” nr 3.

Bauman Z., 1965, Wzory sukcesu życiowego młodzieży warszawskiej, w: R.Dyoniziak (red.), Młodzież epoki przemian, Warszawa.

Borowicz R., 1982, Struktura wartości młodzieży, „Socjologia Wychowania” 4, z. 135.

Dyoniziak R., 1963, Młodzieżowa podkultura, Warszawa.

Gołębiowski B., 1978, Dynamika aspiracji, w: T. Miłkowski (red.), Spór o młodzież, Warszawa.

Held D., Mcgrew A., 2001, Globalization, w: J. Kriegier (red.) The Oxford Companion to Politics of the World. Oxford: Oxford University Press.

Ignatczyk W., 1990, Postawy małżeńskie i prokreacyjne młodzieży polskiej stanu wolnego – studium statystyczno-demograficzne, Warszawa: SGPiS.

Janowski A., 1977, Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa.

Kiciński K., Kurczewski J., 1977, Poglądy etyczne młodego pokolenia Polaków, Warszawa.

Łoś M., 1972, Aspiracje a środowisko, Warszawa.

Mariański J., 1995, Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Nowak S. (red.), 1989, Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, Warszawa.

Olszak-Krzyżanowska B., 1992, Młodzież wobec nowych wyzwań: wartości, orientacje i cele zielonogórskich maturzystów, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Plany, cele i aspiracje życiowe młodzieży, 1992, Komunikat z badań CBOS, BS/340/49/92, Warszawa.

Plany, cele i aspiracje życiowe młodzieży, 1994, Komunikat z badań CBOS, BS/110/96/94, Warszawa.

Plany, cele i aspiracje życiowe młodzieży, 1996, Komunikat z badań CBOS, BS/91/89/96, Warszawa.

Plany, cele i aspiracje życiowe młodzieży, 1999, Komunikat z badań CBOS, BS/95/99, Warszawa.

Slany K., 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Sułek A., 1989, Dążenia życiowe młodzieży polskiej. Międzypokoleniowa stabilność i pokoleniowe zmiany, „Studia Socjologiczne” nr 4.

Wróblewska W., 2000, Transformacja a wartości cenione przez młodzież, „Nowa Szkoła” nr 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)