Polska polityka społeczna na progu członkostwa w Unii Europejskiej

Marek Tkaczuk

Abstrakt


The article concentrates on factors and tendencies which have determined Polish social policy during the systemic transformation and on the verge of entering the European Union.

Due to a number of factors, social policy in Polana undergoes a serious crisis. These factors include: limiting the scale of the state's actions and its savings measures, freequent law changes which restrict the number of recipients and create organizational discorder, pathologies present in some areas of the policy and inefficient reforms.

This coincides with disturbing social phenomena which are enhanced by economic processes, inability of often corrupted state institutions and destruction of social policy itself. This situation meets with the disapproval on the part of the society which remembers the benefits offered by social policy in the previous system.

Despite the support of the European Union, the perspectives of solving or reducing the problems in the contemporary society seem daunting. What is more, the EU itself has not created a coherent social security system as its particular members, especially the wealthy countries, firmly protect the welfare of its own citizens.


Słowa kluczowe


polityka społeczna; członkostwo; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechański J., Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej. „Polityka Społeczna”, 2002, nr11-12, s. 36-39.

Golinowska S., Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej. „Polityka Społeczna”, 2002, nr 11-12, s. 3-14.

Golinowska S., Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy. „Polityka Społeczna”, 1999, nr 10, s. 20 i n.

Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje – instytucje – koszty. Warszawa 2000, s. 135-164.

Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994, s. 196-107.

Grewiński M., Monitoring i ewaluacja w zastosowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, „Polityka Społeczna”, 2002, nr 7, s. 7-12.

Grewiński M., Polityka społeczna jako obszar integracji wspólnot europejskich, „Polityka Społeczna”, 2000, nr 8, s. 18-21.

Podoski K., Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańsk 2003, s.7-8.

Szczepański M., Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Socjalnego po przystąpieniu Polski do UE, „Polityka Społeczna”, 2002, nr11-12, s.50-53.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)