Brazylia jako przykład mocarstwa regionalnego

Marcin Czarnacki

Abstrakt


The globalisation and regionalisation processes, that take place in modern world have not, however, eradicated the division of the world into numerous influence zones of the main regional economies, that is, regional power. Brazil – the Latin America's biggest country – is an example of such a power.

The purpose of this article aims to present Brazil as the, above mentioned, regional power, by means of the fundamental socio-economical factors (such as GDP, population figure or the military potential), against a background of other countries seen as empires (for example the USA, China, Russia).

In the first part of the article there has been presented the evolution of the thought concerning the notions such as `country', `sovereignty', `power' and `empire'. In the second part, there has been made a comparative analysis of Brazil with regard to selected countries perceived as empires or claiming to be one of them.


Słowa kluczowe


Brazylia; mocarstwo regionalne; Ameryka Łacińska; potęga; suwerenność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CIA World Factbook, CIA 2004, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/

Dobroczyński M., Międzynarodowa polityka gospodarcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Nowe role mocarstw, pod red. B. Mrozka i S. Bielenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996.

Schwarzenberger G., Power Politics, London 1964.

Stefanowicz J., Anatomia polityki międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

World Economic Situation and Prospects 2004, UN 2004.

WTO International Trade Statistics 2004, WTO 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)