Robinson Crusoe Daniela Defoe jako utwór chrześcijański

Magdalena Borowska

Abstrakt


Daniel Defoe's novel Robinson Crusoe is saturated with the hero's deep religiousness. Faith is the foundation on which he builds his life, and God is the one who gives a meaning and an aim to the experience of loneliness.

The whole novel is characterized by a wealth of religious motifs. Here are the most important ones: daily reading of the Holy Scriptures and prayer, moral self-analysis. After each activity the protagonist thinks about how the Providence's intentions have been revealed in his action. Each experience is for him either a result of a committed sin (leaving his parents) or an act of Divine Providence.

Religion pervades all the aspects of the hero's life. He builds a church, he erects a cross, he celebrates Sundays and Christmas. Religious practices become a source of strength and consolation for him, and also a valuable support at the moments of doubt. The hero's friendship with Friday is an important part of his life. He tries to teach him the basic truth of faith; he tells him about God's love of people, about the mystery of Redemption and about the role of the Holy Spirit in a man's life.

Considering the above mentioned religious acts contained in Daniel Defoe's novel it can be stated that the novel is very valuable as a pedagogical book.

Robinson Crusoe is still an important book, especially for young people looking for personal models and authorities.


Słowa kluczowe


Daniel Defoe; Robinson Crusoe; powieść angielska; literatura chrześcijańska; sacrum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DanielDefoe: Robinson Crusoe, tłum. J. Birkenmaier, Warszawa 1949.

DanielDefoe: Przypadki Robinsona Crusoe, tłum. J. Birkenmaier, [b.m.r.w.].

Baluch A.: Sacrum, przekroje tematyczne, „Guliwer” 1988, nr 1.

Grodzieńska W. (red.): Studia z historii literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1971.

Hazard P.: Książki dzieci i dorośli, Warszawa 1963.

Jasińska-Wojtkowska M.: Literatura katolicka, czyli jaka? „Życie i Myśl” 1972.

Jasińska-Wojtkowska M.: Dzieło literackie a świat sacrum, „Polonistyka” 1992.

Kolbuszewski J.: Dziwne podróże, dziwni podróżnicy, Warszawa 1977.

Kuliczkowska K., Lewacka H.: Przygoda i młodzież, „Nowe Książki” 1970, nr 6.

Kuliczkowska K.: W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983.

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981.

Krzemińska W.: Idee i bohaterowie, Wrocław 1961.

Marks K.: Kapitał, Warszawa 1951.

Mroczkowski P.: Historia literatury angielskiej – zarys, Wrocław 1986.

Ossowska M.: Moralność mieszczańska, Łódź 1956.

Papuzińska J.: Dzieciństwo i sacrum, Warszawa 1988.

Papuzińska J.: Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J.: Emocje literackie, problemy pierwszych kontaktów z książką, Warszawa 1981.

Papuzińska J., Żurakowski B.: Wartości literatury dla dzieci imłodzieży, Warszawa 1985.

Przecławska A. (red.): Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, Warszawa 1978.

Przecławska A.: Książka w życiu młodzieży współczesnej, Warszawa 1962.

Rakowska M.: Zarys literatury angielskiej od początków do naszej doby. Warszawa 1980.

Rousseau J. J.: Emil, czyli o wychowaniu, tłum. J. Birkenmaier, Wrocław 1955.

Ruszała J.: Robinson w literaturze polskiej, Słupsk 1998.

Rynio A. (red.): Pedagogika katolicka, Stalowa Wola 1999.

Sadkowski W.: Wśród książek z literatury angielskiej i amerykańskiej, Warszawa 1971.

Sawicki S.: Katolicyzm a literatura – perspektywy i trudności badawcze, „Zeszyty Naukowe KUL” 1961, z. 1.

Sawicki S.: Religia a literatura. Trzy kręgi badawcze. „Roczniki Humanistyczne” 1976, z. 1.

Sawicki S.: Sacrum w literaturze, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3.

Skrobiszewska H.: Sztuka i dziecko, Poznań 1973.

Sławiński J.: Słownik terminów literackich, Wrocław 1988.

Watt Y.: Narodziny powieści. Studia o Defoe, Richardsonie i Fieldingu, Warszawa 1949.

Żurakowski B.: Literatura, wartość, dziecko, Kraków 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)