Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku aproces stosowania Konwencji Praw Człowieka

Ewa Kinga Machowicz

Abstrakt


The Convention on Human Rights was ratified in 1993. A very strict approach to the possibility of involving international agreements in the process of applying law was changing. At first this resulted in a prudent attitude towards the Convention as a possible normative basis of a decision. The situation considerably changed in 1997 when the Polish Constitution came into force. According to the Constitution the Convention is applied directly. Share of the Convention in the process of applying law has been increasing since 1997. The Supreme Court, the Constitutional Tribunal and the Head Administrative Court give priority to the Convention and don't apply rules, which are incompatible with it. The significance of the Convention can be easily noticed in the consecutive stages of process of applying law. The practice shows that it becomes a normative basis as a result of conflicting or non-conflicting way of establishing a normative basis.


Słowa kluczowe


Konwencja Praw Człowieka; proces stosowania prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001, s. 19-28.

Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966, s. 121-122.

Rozmaryn S., Skuteczność umów międzynarodowych PRL w stosunkach wewnętrznych, „Państwo i Prawo” 1962, nr 12, s. 12.

Skubiszewski K., Prawa jednostki, umowy międzynarodowe i porządek prawny PRL, „Państwo i Prawo” 1981, z. 7, s. 16.

Skubiszewski K., Prawa jednostki, umowy międzynarodowe i porządek prawny PRL, „Państwo i Prawo” 1981, z. 7, s. 19.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 9-11.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s.216-217.

Wyrozumska A., Metody wprowadzania prawa międzynarodowego w porządek krajowy, w: Miejsce traktatów w porządku prawnym PRL, red. R. Sonnenfeld-Tomporek, Łódź 1989, s. 47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)