Czytelnictwo uczniów klas szóstych w roku 2005. Wyniki badań.

Justyna Truskolaska

Abstrakt


The paper depicts the findings of a study of readership conducted in 2005 on a non-representative group of 178 subjects – all of them sixth-form pupils. The study was designed to present the reading interests among children – the kind of reading lists, how they obtain books, the influence of teachers, librarians, parents, and peers in the choice of books. Some attempts have been made to answer the question whether an encounter with literary figures in computer games encourages young people to take a book about the same hero. The findings indicate a fairly good level of readership among the children under study, two direction of reading, and the average interest in topics. Girls read more than boys and the modern electronic media can help in education.


Słowa kluczowe


czytanie/czytelnictwo; poziom zainteresowań czytelniczych; uczeń i książka; wychowanie do czytelnictwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chaciewicz K.: Kształtowanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych dzieci i literackich dzieci i młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza” 1981, nr 6, s.145.

Lewandowicz-Nosal G.: Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży w latach 90. XX wieku, Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa; www.ebib.oss.wroc.pl

Truskolaska J.: Media elektroniczne a czytelnictwo dzieci i młodzieży – analiza porównawcza na przykładzie uczniów klas szóstych S.P. Nr 2 w Lublinie, w: Materiały na konferencję w Białymstoku „Dziecko a media elektroniczne”, 17-18 maja 2004 r.

Wawro F. W.: Treści w przekazie mass mediów akceptowane przez młodzież szkół średnich, „Roczniki Nauk Społecznych” 32(2004), z. 2, s. 45–60.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)