Sposoby udoskonalenia systemu podatkowego na Ukrainie w związku z integracją z Unią Europejską

Jurij Huzenko

Abstrakt


In the article, the main directions of reforming of the tax system in Ukraine have been examined. Additionally, the fundamental ways of the possible evolution of the tax system in Ukraine have been defined. This was done by taking into account the practices in European Union.


Słowa kluczowe


podatek; system podatkowy; Unia Europejska; Ukraina; podatek jednolity; uproszczony system opodatkowania; podmiot działalności gospodarczej; stawka podatkowa; gospodarka rynkowa; działalność gospodarcza; przedsiębiorca; procesy społeczno-gospodarcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Вісник податкової служби України, „Преса України” 2004, nr 17 [Tygodnik Urzędu Skarbowego Ukrainy, „Prasa Ukrainy” 2004, nr 17].

Лист ДПА України Про умови переходу на спрощену систему оподаткування nr 5695/4/16-1220 від 20. 12. 2000 [List Państwowego Urzędu Skarbowego Ukrainy O warunkach przejścia na uproszczony system podatkowy nr 5695/4/16-1220 z 20. 12. 2000].

Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Іванишин О. С., Оподаткування підприємницької діяльності. Навч. Посібник, Київ: Кондор 2003 [Melnyk W. M., Grycajenko I. A., Iwanyszyn O. S., Opodatkowanie działalności przedsiębiorczej. Podręcznik, Kijów: Kondor 2003).

Указ Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва nr 727/98 від 03. 07. 1998 [Dekret Prezydenta Ukrainy O uproszczony system opodatkowania, obrachunku oraz sprawozdania małych przedsiębiorców nr 727/98 z dnia 3. 07. 1998].

Цимбал П. В., Мілевський О. П., Касьяненко Л. М., Правове регулювання діяльності органів ДПС України, Ірпінь: Академія ДПС України 2003 [Cymbał P. W., Milewski O. P., Kasjanenko L. M., Regulacja prawnicza działalności organów PUS Ukrainy, Irpiń: Akademia PUS Ukrainy 2003].

Иванов Ю., Единый налог: год масштабных экспериментов, „Бухгалтерия” 2005, nr 52 (675) [Iwanow J., Podatek jednolity: rok eksperymentów na wielką skalę, „Buchgalterija” 2005, nr 52(675)].

Музика О., Сплата ПДВ при спрощеній системі оподаткування, „Юридичний вісник України” 2004, nr 44 [Muzyka O., Spłata podatku od wartości dodanej podczas stosowania uproszczonego systemu opodatkowania, „Tygodnik Prawniczy Ukrainy” 2004, nr 44].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)