Życie społeczno-polityczne w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej - wybrane aspekty

Marek Pabich

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony wybranym elementom koncepcji życia społeczno-politycznego, wyłaniającej się z tekstów autorów publikujących w Ośrodku Myśli Politycznej. Autor omawia wybrane zagadnienia dotyczące sposobu rozumienia państwa przez omawianych autorów, propozycji jego reform, granic liberalnej demokracji oraz stosunku państwa do społeczeństwa obywatelskiego. Następnie prezentuje poglądy autorów związanych z OMP na temat wybranych uczestników życia publicznego: partii politycznych oraz mediów. Autorzy związani z Ośrodkiem akcentują potrzebę istnienia silnych instytucji państwowych zdolnych do realizacji ustalonej polityki. Wskazują na potrzebuje wypracowania modelu zarządzania, który określałby istotę polskiej wspólnoty politycznej i sposoby jej urządzenia, aby dla obywateli stanowiła wartość sama w sobie.


Słowa kluczowe


sfera publiczna; Ośrodek Myśli Politycznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beckenforde E.-W., Wolność, państwo, Kościół, tłum. P. Kaczorowski, G. Sowiński, Kraków: Znak 1994.

Gawin D., Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i historii idei, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 2007.

Kloczkowski J., III RP – państwo nieprzemyślane, w: J. Kloczkowski (red.), Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Kraków: OMP 2009, s. 7-21.

Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.

Krasnodębski Z., Już nie przeszkadza. Szkice polityczne III, Kraków: OMP 2010.

Legutko P., Media i polityka – 20 lat później, w: J. Kloczkowski (red.), Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Kraków: OMP 2009, s. 95-110.

Matyja R., Państwo czyli kłopot, Kraków: OMP 2009.

Matyja R., Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków−Rzeszów: OMP, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2013.

Stawrowski Z., Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej, Kraków: OMP 2014.

Szczerski K., Dwie dekady bez planu głównego. O zarządzaniu polskim państwem 1989-2009, w: J. Kloczkowski (red.), Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Kraków: OMP 2009, s. 227-253.

Szymczyk J., Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki, w: J. Szymczyk (red.), Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee a praktyka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 111-152.

Ujazdowski K.M., Batalia o instytucje, Kraków: OMP 2008.

Ujazdowski K.M., Polityka ambitna. Wybór publicystyki 1990-2013, Kraków: OMP 2014.

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008.

Wołek A., Słabe państwo, Kraków–Warszawa: OMP, Instytut Studiów Politycznych PAN 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).4-16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)