Prawo do wolności osobistej na Madagaskarze

Kinga Lendzion

Abstrakt


Madagaskar, podobnie jak większość państw afrykańskich, podpisał i ratyfikował międzynarodowe konwencje, których zadaniem jest ochrona podstawowych praw człowieka. Ratyfikowane konwencje międzynarodowe nie zapewniają jednak w pełni ochrony praw człowieka na Madagaskarze. Jednym z praw nagminnie łamanym przez władze, jak i przez malgaski wymiar sprawiedliwości, jest prawo do wolności osobistej oraz prawo do obrony przed wymiarem sprawiedliwości. Często dochodzi do bezpodstawnego kilkuletniego przetrzymywania oskarżonych bez wydania wyroku, czy nielegalnego zatrzymywania członków opozycji. Malgaskie więzienia nie zapewniają osadzonym minimalnych warunków pozwalających na godne przeżycie. Przyczyn łamania praw człowieka na Madagaskarze można upatrywać z jednej strony w trudnej sytuacji socjoekonomicznej kraju, ubóstwie i wysokim analfabetyzmie mieszkańców, z drugiej − w kontekście kulturowym, zwłaszcza w idei fihavanana, opartej na zasadzie solidarności grupowej.


Słowa kluczowe


: prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwa; nielegalne aresztowanie i zatrzymanie; tymczasowe aresztowanie; oskarżony; więzienie; kultura malgaska; idea fihavanana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, w: M. Zubik (red.), Księga jubileuszowa rzecznika praw obywatelskich, t. II: Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 2008, s. 121-129.

Ambassade des Etats-Unis − Antananarivo-Madagascar, Madagascar – rapport 2012 sur les droits humains. Résumé analytique; http://french.madagascar.usembassy.gov/root/la-relation-americano-malgache2/madagascar-rapport-2012-sur-les-droits-humains.html [dostęp: 5.05. 2015].

Amnesty International, February 2010, Madagascar: Urgent need for justice, human rights violations during the political crisis, https://www.amnesty.org/.../afr350012010en.pdf [dostęp: 3.09.2014).

Amnesty International, Raport 2013. La situation des droits humains dans le monde. Madagascar, http://www.amnesty.org/fr/region/madagascar/report-2013 [dostęp: 3.09.2014].

Amnesty International, Madagascar. Il faut mettre fin aux massacres et enquêter sur les forces de sécurité, www.amnesty.org/fr/news/madagasacar [dostęp: 3.09.2014].

Benolo F., Réfléxions sur la culture malgache pour une contribution à l’inculturation à Madagascar, „Aspects du Christianisme à Madagascar” 6(1996), s. 242-262.

Comite des Droit de l’Homme Nations Unies, La situation des droit de l’homme a Madagascar, Rapport alternatif complementaire a celui des ONG nationales, 2007, http://www. omct.org/files/2005/09/3065/rapport_alt_madagascar_89th_hrc_07_fr.pdf

FIACAT et ACAT Madagascar: Contribution au deuxième examen de Madagascar, Conseil des droits de l’homme Deuxième Cycle de l’Examen périodique universel 20ème Session, 27 octobre – 7 novembre 2014, s. 10-11, http://www.fiacat.org/IMG/pdf/Rapport_EPU_ Mada_final.pdf [dostęp: 5.05.2015].

Gadille J., Étèvenaux J., La culture malgache ne s’oppose pas au développement, „Magazine d’information spirituelle et de solidarité internationale” 75(2001), s. 14-15.

Institut National de la Statistic Madagascar, http://www.instat.mg/index.php?option= com_content&view=article&id=37&Itemid=62 [dostęp: 3.09.2013].

Lendzion K., Troska o więźniów w parafii Mainadrivazo na Madagaskarze, w: L. Szot (red.), Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej, Warszawa: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2010, s. 131-146.

Lendzion K., Madagaskar − demokracja i liberalny kapitalizm a rozwój kraju, w: W. Misztal, A. Kościański, G. Chimiak (red.), Obywatele wobec kryzysu: uśpieni czy innowatory, Warszawa: IFIS PAN 2015, s. 211-213.

Maier H., Droits de l’homme et dignité humaine à Madagascar, Un pays cherche sa voie, Missio 36/2010, s. 34-46, http://www.missio-hilft.de/media/thema/menschenrechte/studie/36-madagascar-fr.pdf [dostęp: 13.09.2014].

Michałowska G., Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, Warszawa: SCHOLAR 2008.

Rajoelison G., Autorité, pouvoir et obéissance dans la société malgche, „Aspects du Christianisme á Madagascar” 3(2002), s. 35-44.

Ramaroson B., Fihavanana – Fianakaviana – vie communautaire (pour une inculturation de la vie consacrée), „Aspects du Christianisme à Madagascar” 3(1995), s. 123-138.

The world Bank, Madagascar: Measuring the Impact of J.the Political Crisis, http://www. worldbank.org/en/news/feature/2013/06/05/madagascar-measuring-the-impact-of-the-political-crisis [dostęp: 3.09.2014].

Tiersonnier J., Madagascar. Les missionnaires acteurs du développement, Paryż: Harmmatan 2001.

UNESCO e-Atlas of Literacy, http://tellmaps.com/uis/literacy/ [dostęp: 6.06.2015].

Urfer S., La crise et le rebond. Aprés 50 ans d’independance malgache, Anatananarivo: Foi et Jusctice 2010.

Urfer S., Madagascar une culture en peril?, Antananarivo: no comment editions 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).4-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)