Wykaz prac doktorskich, magisterskich i licencjackich napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego za lata 2009-2014

Edward Balawajder

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).2-22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)