Katolicka nauka społeczna w twórczości naukowej Janusza Mariańskiego

Stanisław Fel

Abstrakt


Janusz Mariański wniósł wkład w katolicką naukę społeczną, polegający na interpretacji nauczania społecznego Kościoła katolickiego i jego upowszechnianiu oraz zbadaniu w paradygmacie katolickiej nauki społecznej form i zakresu występowania struktur grzechu w Polsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym paradygmacie badawczym zajmował się też demokracją, ekologią i społeczną gospodarką rynkową. Stwierdzono, że badania socjologiczne prowadzone przez Mariańskiego umożliwiły ustalenie i opisanie aktualnych kwestii społecznych. Ponadto niektóre z tych badań, jak w przypadku badań etosu bezrobocia, pozwoliły empirycznie potwierdzić tezy zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego.


Słowa kluczowe


katolicka nauka społeczna; struktury grzechu; ekologia; bezrobocie; demokracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barber B.: Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2007.

Carston R.: Silent Spring, New York: Mariner Books 1962.

Europejska wspólnota solidarności i odpowiedzialności. Deklaracja biskupów COMECE na temat konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej jako celu traktatowego Unii Europejskiej, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauczania społecznego Kościoła” 1(2012), s. 155-175.

Fel S.: Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, Lublin 2007.

Fel S.: Sozialethik in Polen. Geschichte und aktuelle Bedeutung, „Amos International“ 1(2009), s. 58-61.

Jan Paweł II, Centesimus annus, Watykan 1991.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan 1979.

Jan XXIII: Mater et magistra, Watykan 1961.

Mariański J.: Etos pracy bezrobotnych (raport z badań empirycznych), Lublin 1994.

Mariański J.: Kościół a społeczeństwo obywatelskie, w: S. Fel, J. Kupny, Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, Katowice 2007, s. 182-204.

Mariański J.: Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane, Lublin 1992.

Mariański J.: Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Toruń 2013.

Mariański J.: Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim, Lublin 1998.

Mariański J.: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2004.

Mariański J.: Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Tarnów 2008.

Mariański J.: „Struktury grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płock 1998.

Mariański J.: Troska Kościoła o ochronę środowiska, w: Kupny, Fel, Katolicka nauka społeczna, s. 202-218.

Mariański J.: Wartości podstawowe w świadomości młodzieży maturalnej, w: Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2014, s. 239-241.

Marx R., Wulsdorf H.: Christliche Sozialethik. Konturem – Prinzipien – Handlugsfelder, Paderborn 2002.

Mazurek F.: Kwestia społeczna, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, s. 92.

Mazurek F.J.: Katolicka nauka społeczna – status metodologiczny i główne obszary problemowe, w: Kupny, Fel, Katolicka nauka społeczna, s. 11-30.

Meadows D.H., Meadows D. L , Randers J., Behrens W.W. III: The Limits to Growth, New York 1972.

Müller H.: Die vierte Gewalt. Medien und Journalismus kritisch betrachtet, Wien 2008.

Müller-Armack A.: Religion und Wirtschaft. Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer europäischen Lebensform, Stuttgart 1968.

Piwowarski W.: Demokracja, w: Słownik, s. 38.

Piwowarski W.: Katolicka nauka społeczna, w: Słownik, s. 76.

Roos L.: Demokratie als Lebensform, München 1969.

Schweizer A.: Ehrfurcht vor dem Leben – Grundtexte aus fünf Jahrzehnten, München 1991.

Singer P.: Animals have a right to life, „ALTEX“ 23(2006), No , 4, s. 281-293.

Singer P.: Der Hund und sein Philosoph - Plädoyer für Autonomie und Tierrechte, Wien: 2014.

Stępniak M.: Religia w państwie laickim. Negacja – tolerancja – dialog, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2009.

Vogt M.: Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, München 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).2-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)