The Application of New Institutionalism and the Resource Dependence Theory for Studying Changes in Universities within Europe

Magdalena Lipnicka, Jef C. Verhoeven

Abstrakt


Zastosowanie neoinstytucjonalizmu i resource dependence theory [teorii uzależnienia zasobowego] do badania zmian na uniwersytetach w Europie

Artykuł dotyczy aplikacji teorii nowego instytucjonalizmu oraz teorii zależności od zasobów do badań przemian szkolnictwa wyższego, na przykładzie Procesu Bolońskiego. Na początku zaprezentowane są najważniejsze założenia obu teorii. Następnie pokazane są podobieństwa iróżnice między nimi, a na koniec zaprezentowanych jest kilka uwag odnośnie do zastosowania tych teorii do badań przemian uniwersytetów. Uniwersytety rozumiane są tutaj jako organizacje, które w różny sposób odpowiadają na zmiany środowiska instytucjonalnego. Połączenie teorii neoinstytucjonalnej oraz teorii zależności od zasobów pozwala na rozważenie wiele różnych czynników, od których zależy ta odpowiedź na zmiany. W artykule pokazane jest, że zarówno czynniki zewnętrzne (np. zarządzanie, sytuacja ekonomiczna), jak i wewnętrzne (dotyczące samego uniwersytetu) mogą mieć wpływ na proces przemian uniwersytetów.


Słowa kluczowe


nowy instytucjonalizm; Resource Dependence Theory; uniwersytety; Proces Boloński; zmiany; środowisko instytucjonalne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alesi B., Rosznyai Ch., Szanto T., The Implementation of Bachelor and Master Programmes in Hungary, “European Journal of Education” 3/2007, pp. 395-409.

Casciaro T., Piskorski J.M., Power imbalance and interorganizational relations: Resource Dependence Theory revisited, p. 6, online: http://web.mit. edu/sloan/osg-seminar/f03_docs/RDRevisited.pdf.

Davis F.G., Cobb A.J., Chapter 2 Resource dependence theory: Past and future, in: Stanford's Organization Theory Renaissance 1970–2000, Bingley: Emerald Group Publishing 2010, pp. 21-42.

Despotovic M., The Interpretation and Implementation of the Bologna Process in Serbia, “European Education” 3/2001, pp. 43-55.

DiMaggio P., Powell W.W., The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organization fields, “American Sociological Review” 2/1983, pp. 147-160.

DiMaggio P., Powell W.W., The New institutionalism in organizational analysis, Chicago: University of Chicago Press 1991.

Drees J.M., Heugens P., Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis, “Journal of Management” 6/2013, pp. 1666-1698.

Fisser P., Using Information and Communication Technology, Ph.D. thesis, University of Twente, 2001.

González J.M., Montaño J.L.A., Hassall T., Bologna and Beyond: A Comparative Study Focused on UK and Spanish Accounting Education, “Higher Education in Europe” 1/2009, pp. 113-125.

Gorga A., Where Are We with the Harmonization of European Higher Education?: The Case of Central and East European Countries, “European Education” 4/2007, pp. 58-68.

Granovetter M., Economic Embeddedness, “Contemporary sociological theory” C.J. Calhoun (ed.). 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Pub. 2007, pp. 162-170.

Granovetter M., Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, “American Journal of Sociology” 1/1985, pp. 481-510.

Greener I., The Potential of Path Dependence in Political Studies, “Politics” 1/2005, pp. 62-72.

Hall P.A., Taylor R.C.R., Political science and the three new institutionalisms, “Political Studies” 6/1996, pp. 936-957.

Heugens P., Lander M., Testing the Strength of the Iron Cage: A Meta-Analysis of Neo-Institutional Theory, 2007, online: http://ssrn.com/abstract=962252.

Kwiek M., Emergent European Educational Policies Under Scrutiny, in: Creating the European Area of Higher Education, P. Maassen, V. Tomusk (eds.), Dordrecht: Springer Netherlands 2007, pp. 87-115.

Lučin S.P., Samaržija, The Bologna Process as a Reform Initiative in Higher Education in Croatia, “European Education” 3/2001, pp. 26-42.

March J.G., Olsen J.P., The Logic of Appropriateness, in: The Oxford Handbook of Public Policy, R.E. Goodin, M. Moran, M. Rein (eds.), Oxford: Oxford University Press 2009, pp. 689-708.

Meyer J.W., Rowan B., Institutionalized organizations. Formal structure as myth and ceremony, “American Journal of Sociology” 2/1977, pp. 340-363.

Nee V., Ingram P., Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure, in: The new institutionalism in sociology, M.C. Brinton, V. Nee (eds.). Stanford: Stanford University Press 2001, pp. 19-44.

Nee V., The New Institutionalism in Economics and Sociology, 2003, online http: //www.economyandsociety.org/publications/wp4_nee_03.pdf.

Oliver Ch., Strategic responses to institutional processes, “The Academy of Management Review” 1/1991, pp. 145-179.

Peters B.G., Institutional Theory in Political Science, Bloomsbury: 2005, online: http://books.google.de/books?id=HXV2esV-PUkC.

Pfeffer J., Salancik G.R., The external control of organizations. A resource dependence perspective, Stanford: Stanford Business Books 2003.

Pusztai G., Szabó P., The Bologna Process as a Trojan Horse: Restructuring Higher Education in Hungary, “European Education” 2/2008, pp. 85-103.

Schmidt V.A., Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth `new institutionalism, “European Political Science Review” 2/2010, pp. 1-25.

Scott R.W., Institutions and organizations, Thousand Oaks: Sage Publications 2001.

Scott R.W., The Adolescence of Institutional Theory, “Administrative Science Quarterly” 4/1987, pp. 493-511.

Selznick P., Institutionalism “old” and “new”, “Administrative Science Quarterly” 2/1996, pp. 270-277.

Senge K., The `New Institutionalism' in Organization Theory: Bringing Society and Culture Back, “The American Sociologist” 1/2013, pp. 76-95.

Tomusk V., The Bologna Process and the Enlightenment Project: A Bird's Eye View from the Bottom of the Slope, “European Education” 2/2008, pp. 9-28.

Van Vught F., Diversity and Differentiation in Higher Education Systems, CHET anniversary conference, Cape Town: 2007, online: http://www.universityworldnews.com/filemgmt_data/files/Frans-van-Vucht.pdf.

Veiga A., Amaral A., Survey on the implementation of the Bologna process in Portugal, “Higher Education” 1/2009, pp. 57-69.

Verhoeven J.C., Devos G., Smolders C., Cools W., Velghe J., Hogescholen. Enkele jaren na de fusie, Antwerpen/Appeldoorn: Garant-Uitgevers n.v. 2002.

Verhoeven J.C., De Wit K., Stakeholders in Universities and Colleges in Flanders, “European Journal of Education” 4/2000, pp. 421-437.

Weick K.E., Educational Organizations as Loosely Coupled Systems, “Administrative Science Quarterly” 1/1976, pp. 1-19.

Yağci Y., A Different View of the Bologna Process: the case of Turkey, “European Journal of Education” 4/2010, pp. 588-600.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)