Migracja w dyskursie politycznym krajów nordyckich. Zmienione ujęcie

Monika Banaś

Abstrakt


Artykuł stanowi próbę przybliżenia specyfiki kontekstu, w jakim od kilku lat (2008-2014) prowadzony jest dyskurs dotyczący imigrantów oraz ich obecności w krajach nordyckich. Na przykładzie Danii, Szwecji oraz Finlandii zostały przedstawione rysy charakterystyczne sposobu argumentowania zwolenników oraz przeciwników liberalnej polityki migracyjnej. Analiza wybranych wypowiedzi polityków oraz osób aktywnych politycznie dostarczyła wniosków wskazujących na radykalizowanie się postaw niechętnych imigrantom.


Słowa kluczowe


migracje; dyskurs polityczny; kraje nordyckie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arango J., Jachimowicz M.: Regularizing Immigrants in Spain: A New Approach [in:] “Migration Information” 9(2005).

Årsöversikt över migrationen 2011, Inrikesministeriet, Survey: Finns’ attitudes toward immigration have become more negative. Finns do not want to receive more immigrants during recession.

Borkert M., Bosswick W., Heckmann F., Lüken-Klaße D.: Local integration policies for migrants in Europe, European Forum for Migration Studies, Germany, Bamberg 2007.

CSMonitor, 5. Jul. 2011.

Fouché G., Danish election ad reignites Muhammad cartoon controversy [in:] “The Guardian”, 25. Oct. 2007,

Henriksen M.: Spareplan og symbolpolitik [in:] ”Kristeligt Dagblad”, 26 May 2010.

Horsti K., Nikunen K.: The ethics of hospitality in changing journalism: A response to the rise of the anti-immigrant movement in Finnish media publicity [in:] European Journal of Cultural Studies, 16(4) 2013, 489-504.

Ib H.: Bedre plan trods grimme tidsler på udlændingeområdet. En folkelig genopretning [in:] ”Berlingske Tidende”, 25 May 2010.

Immigration experts face racist harassment [in:] “Helsingin Sanomat” 16 March 2010.

Kaarto H.: Death threats have become an everyday phenomenon. Atmosphere of blind rage colours Finland’s immigration politics [in:] “Helsingin Sanomat” 3 March 2010.

Kyntäjä E.: Towards the development of an integration policy in Finland. EFFNATIS Working paper 33, Turku: Institute of migration, Turku 2000.

Lehmann Ch.: Dansk Folkeparti tog alle stikkene hjelm [in:] Information.dk, Politik&International, 25 May 2010.

Madon S., Fridholm A.: Vad kostar invandringen? - en studie om invandringens ekonomiska effekter i Sverige, Skattebetalarna 2012.

Population and migration – International migration – Migration and unemployment, Foreign-born unemployment rate relative to native-born unemployment rate, OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistic, 2010.

Sandelin G.: Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna [in:] ”Dagens Nyheter”, DN.se debatt, 8 April 2008.

Skaarup P.: Dansk Folkeparti redder velfærden, 26 May 2010

Society of Opportunities. New Goals, , Government Platform 2007, Statsministeriet, Kopenhagen 2007.

Statistics Finland, Översikt över befolkningen i Finland 2009, Helsingfors 2010.

Steininger M.: Denmark imposes new border checks to keep out immigrants, 'criminals'

Survay: Finns’ attitude towards immigration have become more negative [in:] “Helsingin Sanomat” 15 March 2010,

Tanner A.: Finland’s Prosperity Brings New Migrants, Migration Policy Institute, Washington 2004.

The Integration of Immigrants in European Societies. National Differences and Trends of Convergence, ed. F. Heckmann, D. Schnapper, Stuttgart 2003.

Internet sources:

http://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/vad-kostar-invandringen/

http://www.reuters.com/article/2013/05/27/us-sweden-riots-idUSBRE94Q0E620130527

http://www.spiegel.de/international/europe/anti-immigrant-riots-in-moscow-highlight-tensions-a-927792.html

http://www.dw.de/chancellor-merkel-says-german-multiculturalism-has-utterly-failed/a-6118859-1

http://www.statsministeriet.dk/publikationer/UK_reggrund05/index.htm

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp

http://www.oecd.org/els/mig/SWEDEN.pdf

http://www.mipex.eu/countries

http://www.information.dk/234273


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)