Przesłanki demograficzne islamofobii w Zachodniej Europie. Analiza krytyczna

Janusz Balicki

Abstrakt


The European Union, in particular the richest countries, are experiencing a large influx of immigrants from developing countries. This raises concerns about taking jobs or draining the social security system. The biggest fear, of undermining European identity, comes from immigrants from Muslim countries. The main ground of these fears are demographic factors. This article attempts to answer the question of how many immigrants to Europe can be expected from Muslim countries? Can we talk about the ‘flood’ of Islam to Europe? Is it true to say that Muslims have so many children compared to non-Muslims that they are a demographic threat first, and next a political threat to Europe?

The article consists of three parts: the first shows the development of Islam in the last century compared to other world religions. The second part concentrates on the religious diversity of the world’s population in the coming decades. The third part, entitled: Immigrants from Muslim countries in the EU, analyzes the influx of Muslims into Europe, fertility rates of Muslims in Europe compared with non-Muslims’ fertility and the age structure of the Muslim population in the EU.


Słowa kluczowe


dzietność; muzułmanie; imigranci; religie; islam w Europie; zmiany demograficzne; tożsamość europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B.: Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Warszawa: Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW 2007.

Balicki J., Stalker P.: Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2006.

Buchanan P.J.: Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, Wrocław: Wektory 2005.

Castles S., Miller M.J.: Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.

Courbage Y., Todd E.: Spotkanie cywilizacji, Kraków: Wydawnictwo UJ 2009.

EU Remittances for Developing Countries, Remaining Barriers, Challenges and Recommendations, FINAL REPORT 30th July 2012, by L. Isaacs, C. Vargas-Silva, S. Hugo, The European Commission.

Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. Empowered Lives, UNDP New York 2013.

Cesari S.: Islamophobia in the West: Comparison between Europe and United States, w: Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21 Century, eds. J.L. Esposito, I. Kalin, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 21-43.

Johnson T.M., Grim B.J.: The World’s Religions in Figures. An Introduction to International Religious Demography, Oxford: Wiley-Blackwell 2013.

Laqueur W.: Ostatnie dni Europy, Epitafium dla Starego Kontynentu, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2008.

Międzynarodowy Dzień Migrantów. Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 18 grudnia 2013 r., http://www.unic.un.org.pl.

Migration and migrant population statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics.

Okólski M., Europa – kontynent imigrantów, w: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, red. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa: RRL, MZBM 2013, s. 15-26.

Pew Research Center’s Global Attitudes Project 2009 Survey, http://pewglobal.org/datasets/.

Statystyki dotyczące migracji i populacji migrantów, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl#Wi.C4.99cej_informacji_z_Eurostatu.

The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010-2030, Pew Research Center. Forum on Religion & Public Life, January 2011.

World Religion Database: International Religious Demographic Statistics and Sources, eds. Todd M. Johnson and Brian J. Grim, Leiden, Netherlands and Boston: Mass. Brill 2010, http://www.worldreligiondatabase.org.

Vertovec S.: Islamophobia and Muslim Recognition in Britain, w: Muslims In the West, From sojourners to citizens, ed. Y.Y. Haddad, Oxford: Oxford University Press 2002, s.19-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)