Kohabitacja w Polsce w kontekście zmian postrzegania rodziny

Dorota Gizicka

Abstrakt


Social research shows that family is still one of the most important value of life for Poles. At the same time we can observe that social definition of family is changing. There are many factors that influence changes in definition of family. Major influential factor is the emergence of alternative forms of family living, including cohabitation. The main issue of this article is phenomenon of cohabitation in Poland in the context of changes in definition of the family. The focus of this paper is also on definition of cohabitation, scale of cohabitation and public opinion on cohabitation.


Słowa kluczowe


małżeństwo; rodzina; kohabitacja; związki nieformalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2010.

Ćwiek W., Konkubinat, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2002.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005.

Matysiak A., Is Poland really `immune' to the spread of cohabitation?, „Demographic Research” 2009, nr 21, s. 215-234 http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol21/8/

Plich P., Instytucjonalizacja związków partnerskich w Europie – kilka uwag ohistorii zjawiska, modelach obowiązujących regulacji oraz Unii Europejskiej, w: Związki partnerskie debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M.Andrzejewski, Toruń: „Dom Organizatora” 2013.

Schmidt F., Pomieszkać, zamieszkać, przypieczętować: mieszkanie razem iślub w doświadczeniach młodych ludzi, w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 265-280.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2002.

Smyczyński T., Małżeństwo-konkubinat-związek partnerski, w: Związki partnerskie debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń: „Dom Organizatora” 2013, s. 71-82.

Szukalski P., Kohabitacja w Polsce, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s.49-74.

Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego 4, Warszawa: ATK 1986.

CBOS, „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”, Warszawa 2013 BS/33/2013.

CBOS, „Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego”, Warszawa 2013 BS/32/2013.

Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011, Warszawa 2011, (http://www. stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf)

Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012, (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_ NSP2011.pdf )

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2013 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Lpodstinfo rozwojudempldo2012.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)