Knowledge in Forming the Public Sphere

Arkadiusz Jabłoński

Abstrakt


Wiedza w kształtowaniu sfery publicznej

Analizy zawarte w tym artykule oparte są na klasycznej definicji wiedzy, zaczerpniętej od Platona, zgodnie z którą jest ona: prawdziwym i uzasadnionym przekonaniem. Wielość strategii kształtowania sfery publicznej na podstawie wiedzy połączona została z podziałami na wiedzę episteme i wiedzę doksa oraz wiedzę prawdziwą i wiedzę fałszywą. Na takie rozumienie wiedzy nałożono dialektyczne napięcie między praktyką ochrony wiedzy prawdziwej a praktyką narzucania wiedzy fałszywej. Chodzi o takie napięcie, zgodnie z którym wiedza jest prawdziwa, jako wartość logiczna sankcjonowana jedynie tym, że jej przeciwieństwem jest wiedza uznawana za fałszywą. Za wiedzą prawdziwą stoją różne instytucje, które w zależności od uwarunkowań historycznych odpowiednio ją sankcjonują zgodnie z obowiązującymi kryteriami.


Słowa kluczowe


wiedza; sfera publiczna; władza; autorytet; konstruktywizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)