Remarks on the position of John Paul II to the capital punishment

Jan Mazur

Abstrakt


Uwagi o stanowisku Jana Pawła II wobec kary śmierci

Capital punishment is a specific issue of great importance to be perceived in the context of the powers of the democratic constitutional state. The point is about a clear answer to the question about whether from the ethical point of view the state has the right to inflict capital punishment. A discussion about this issue is not an easy one. Relevant fragments of the latest catholic catechism approved by John Paul II shed a lot of valuable light on the issue of capital punishment.


Słowa kluczowe


kara śmierci; godność osoby ludzkiej; prawo do obrony własnej; prawo do życia; nauczanie kościelne

Pełny tekst:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)