Warstwa ideowo-filozoficzna „Roczników Nauk Społecznych”

Marek Wódka

Abstrakt


POTĘGA TRADYCJI 40. TOM „ROCZNIKOW NAUK SPOŁECZNYCH”

„Annals of Social Sciences” provides a space for the exchange of views and compact analysis of the phenomena in the fields of social philosophy, sociology, economy, politics and catholic social teaching. The article concerns about the philosophical and ideological field of this journal and indicates the main topics. Published dissertations in „Annals” are characterized by aim of organize social issues in philosophical perspective and in the light of Christian ethics.


Słowa kluczowe


„Roczniki Nauk Społecznych”; katolicka nauka społeczna; etyka społeczno-gospodarcza; personalizm chrześcijański; solidaryzm społeczny; laboryzm

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)