Wizerunek liderów partii politycznych na przykładzie kampanii parlamentarnej w 2011 roku

Agnieszka Zaręba

Abstrakt


The main objective of the publication is to analyse the image of the political parties’ leaders participating in the electoral campaign of 2011. The analysis is conducted in terms of the characteristic features of the image and the strategy adopted in the campaign. Due to the limited scope of the work, it only focuses on the leaders of the political parties represented at the parliamentary political level. These are: Jarosław Kaczyński, Grzegorz Napieralski, Janusz Palikot, Waldemar Pawlak and Donald Tusk.  Several proposals are formulated as a way of conclusion.  Firstly, personalization in the elections is in progress. This is excellently exemplified by the inclusion of the name of the political party leader in the name of the party itself – The Support Movement for Palikot. Secondly, the images of the party leaders have dominated the electoral campaign.  The image of the leader is closely correlated with the political party and its electoral campaign strategy. It often determines the victory or defeat the electoral campaign. Thirdly, the professionalization of the campaign (through the formulation of the strategy, the involvement of professional consultants - in particular in the case of The Civic Platform); and their costs were at the highest level ever in the history of Polish parliamentary campaigns.


Słowa kluczowe


wizerunek; lider; partia polityczna; wybory parlamentarne w 2011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cichosz M.: (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2003.

Cuda na kiju czerwonego kapturka. Rozmawiają Jacek i Michał Karnowscy, „Uważam Rze” 2011, nr 31.

Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP 2005.

Cybulska A.: Portret Donalda Tuska po trzech latach sprawowania urzędu premiera, Komunikat z badań CBOS, BS/83/2011.

Cybulska A.: Społeczny portret prezydenta Lecha Kaczyńskiego w roku wyborczym, Komunikat z badań CBOS, BS/35/2010.

Czech M.: Aniołki z PiS, PSL za stodołą, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 217.

dok, PO na billboardy, Tusk w Polskę, http://www.rp.pl

Gursztyn P.: Władcy i faworyci, „Uważam Rze” 2011, nr 24.

Internet w kampanii wyborczej 2011, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2012.

Janke I.: Efektowna kurtka premiera, http://www.rp.pl

Janke I.: Platforma przestała być trendy, http://www.rp.pl

Jeziński M.: Marketing polityczny a procesy akulturacjyjne: przypadek III Rzeczypospolitej, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernik 2004.

Jeziński M. (red.): Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń: Dom Wydawniczy Duet 2004.

Kaczyński J.: Polska naszych marzeń, Lublin: „Akapit” 2011.

Kolczyński M., Mazur M.: Broń masowego wrażenia, Warszawa: Wyd. Sejmowe 2009.

Kolczyński M., Mazur M.: Wojna na wrażenia, Warszawa: Wyd. Sejmowe 2007.

Koniec PiS-u. Z Michałem Kamińskim rozmawia Andrzej Morozowski, Warszawa: Czerwone i Czarne 2012.

Magierowski M.: Gospodarcza mizeria PO i PiS, http://www.rp.pl

Majewski M., Reszka P.: Kaczyński i Tuska na ringu, http://www.rp.pl

Makarenko V.: Kampania, jakiej jeszcze nie było, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 238.

Mazur M.: Marketing polityczny. Studium porównawcze kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002.

Mistewicz E.: Kryzys nie zabije Tuska, http://www.rp.pl

Naszkowska K.: PSL jest bardziej reformatorski niż PO, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 224.

Nie będę debatował w oparach absurdu. Rozmawiają Jacek i Michał Karnowscy, „Uważam Rze” 2011, nr 34.

Nowakowska A.: Kaczyński nuci kołysankę wyborcy PO, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 226.

„Nowoczesne Państwo”, http://www.ruchpalikota.org.pl

Lisiecki P.: Wyborcy wybaczyli Tuskowi, http://www.rp.pl

Pankowski K.: Wyborcy Ruchu Palikota, Komunikat z Badań CBOS, BS/149/2011.

Piekarz T.: Towarzysze spod krzyża, „Wprost” 2010, nr 40.

PJN Movie: Czarny koń, www.StronaPJN.pl

Pod tym Palikotem, pod tym znakiem, „Wprost” 2010, nr 40.

Roguska B.: Wizerunki liderów partyjnych, Komunikat z badań CBOS, BS/114/2011.

Tomasz Lis na żywo, 3.10.2011, http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/tomasz-lis-na-zywo.

Stępińska A.: Marketingowe strategie wyborcze – wybory prezydenckie w Polsce w 1990-2000, Poznań: Wyd. Nauk. INPiD UAM 2004.

Szacki W.: Kaczyński do czytania, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 225.

Szacki W.: Mali wielcy w sieci, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 149.

Szacki W.: Tusk sympatyczny, Tusk wyrazisty, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 227.

Szułdrzyński M.: Tusk na budowie, http://www.rp.pl

Wroński P.: Wojna na miny, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 193.

Wybranowski W.: Premiera Tuska kłopot z wizerunkiem, http://www.rp.pl

Wybranowski W., Olczyk E.: Napieralski jako mąż stanu i uderzenie w Tuska, Zakupy pana prezesa. Rozmowa z dr. Olgierdem Annusewiczem, politologiem Uniwersytetu Warszawskiego, „Angora” 2011, nr 14.

Zaręba A. M.: Wizerunek polityka w III RP – kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)