Zróżnicowane oblicza kryzysu – wokół najnowszej książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka (sprawozdanie ze spotkania Wydziału Nauk Społecznych TN KUL z 8 maja 2012)

Tomasz Peciakowski

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)