Kryzys, nihilizm i filozofia. O aktualności najnowszej książki Stanisława Kowalczyka

Edward Balawajder

Abstrakt


Artykuł poświęcony książce ks. prof. Stanisława Kowalczyka Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)