Kandydaci drugiego planu w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku: ile uwagi poświęciły im Wiadomości TVP?

Rafał Klepka

Abstrakt


We współczesnych demokracjach media pełnią wiele istotnych ról. Wiedza elektoratu o kandydatach biorących udział w wyborach, ocena ich kandydatur, a w konsekwencji także decyzja o głosowaniu na określonego kandydata pozostają w określonym związku z tym, jaki obraz danego kandydata został wykreowany w mediach. Szczególną rolę odgrywa tu telewizja. Przedmiotem artykułu jest analiza sposobu prezentacji kandydatów drugiego planu w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 roku w Wiadomościach TVP. Badanie dotyczy wszystkich ubiegających się o urząd prezydenta, którzy nie znaleźli się w drugiej turze wyborów. Zestawiono wyniki badań widoczności i wydźwięku dotyczące faworytów wyborów oraz kandydatów drugiego planu. Analiza dowodzi, że kandydaci drugiego planu są mniej widoczni w programie. Ponadto w programie wyraźnie wskazuje się na niskie szanse zwycięstwa w wyborach kandydatów drugiego planu.


Słowa kluczowe


stronniczość medialna; kandydaci drugiego planu; telewizyjne programy informacyjne; relacjonowanie wyborów prezydenckich; analiza zawartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bennet W.L., Entman R.M., Mediated Politics: An Introduction, w: Mediated Politics. Communication in the Future of Democracy, red. W.L. Bennet, R.M. Entman, New York: Cambridge University Press 2001.

Berelson B., Content Analysis in Communication Research, New York: The Free Press 1952.

Esser F., Strömbäck J., De Vreese C.H., Reviewing Key Concepts in Research on Political News Journalism: Conceptualizations, Operationalizations, and Propositions for Future Fesearch, „Journalism” 13 (2011), nr 2.

Hopmann D.N., Van Aelst P., Legnante G., Political Balance in the News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings, „Journalism” 13(2011), nr 2.

Klepka R., Bezpieczeństwo jako temat prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej w relacjach Wiadomości TVP, w: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa, red. O. Wasiuta, P. Mazur, Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2017.

Krippendorff K., Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Thousand Oaks, London –New Delhi: Sage Publications 2004.

Kurdupski M., „Teleexpress” zyskał 360 tys. oglądających. „Fakty” i „Wiadomości” straciły widzów, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/teleexpress-zyskal-360-tys-ogladajacych-fakty-i-wiado mosci-stracily-widzow (dostęp: 21.09.2016).

Kurdupski M., „Wiadomości” liderem, mimo utraty 200 tys. widzów. „Fakty” straciły w TVN 400 tys. oglądających, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiadomosci-liderem-mimo-utraty-200-tys-widzow-fakty-stracily-w-tvn-400-tys-ogladajacych (dostęp: 21.09.2016).

Kurdupski M., „Wiadomości” na czele dzienników w marcu. „Wydarzenia” straciły najwięcej, http:// www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiadomosci-na-czele-dziennikow-w-marcu-wydarzenia-stracily-najwiecej (dostęp: 21.09.2016).

Lange B. P., Media and Elections: Some Reflections and Recommendations, w: The Media and Elections: A Handbook and Comparative Study, red. B.P. Lange, D. Ward, Mahwah–New Jersey–London: Lawrence Erlbaum Associates 2004.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów: wersja 1.1, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2004.

Meyen M., Thieroff M., Strenger S., Mass Media Logic and the Mediatization of Politics, „Journalism Studies” 15(2014), nr 3.

Raport z badań TNS OBOP: Wiarygodne informacje – czy są dziś w cenie?, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2016/05/K.023_Wiarygodne_informacje_O03a-16.pdf (dostęp: 1.02.2017).

Richardson J.E., Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis, Houndmills–Basingstoke–Hampshire–New York: Palgrave Macmillan 2007.

Riffe D., Lacy S., Fico F.G., Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research, Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates 2005.

Text Analysis for the Social Sciences: Methods for Drawing Statistical Inferences from Texts and Transcripts, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 1997.

Schoenbach K., De Ridder J., Lauf E., Politicians on TV News: Getting Attention in Dutch and German Election Campaigns, „European Journal of Political Research” 39(2001), nr 4.

Sheafer T., How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting and Priming, „Journal of Communication” 57 (2007), nr 1.

Shehata A., Strömbäck J., Mediation of Political Realities: Media as Crucial Sources of Information, w: Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies, red. F. Esser, J. Strömbäck, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.3-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)